194 resultaten
Filteren
van 20
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

W. Verboom De Alpha-cursus onderzocht. Een onderzoek naar hedendaagse missionaire catechese. Zoetermeer: Boekencentrum 2002 201 pagina’s ISBN 9023913321 In 1990 begon een zekere Nicky Gumbel met de Alpha-cursus in Londen. Dertien jaar later is deze cursus een geweldig ...

1 september 2003
Radix
Hans Schaeffer
Ludo Hekman
Diederik Noordveld
Rob Nijhoff
4925 woorden
Personalia

Personalia

Govert Buijs is als post-doctoraal onderzoeker ‘Civil Society en religie’ verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens coördineert hij daar de internationale masteropleiding ‘Christian Studies of Science and Society’. Correspondentie richten aan: ...

1 september 2003
Radix
234 woorden
Van 'nog' naar 'weer'

Van 'nog' naar 'weer'

Inleiding Geloven nu is moeilijker dan vroeger. Deze klacht lijkt binnen de West-Europese christenheid diep te resoneren, of men nu bij het vrijzinnige of orthodoxe deel van het spectrum het oor te luisteren legt. En één van de zaken waarop deze klacht zich toespitst ...

1 september 2003
Radix
Govert J. Buijs
9539 woorden
ict tussen ideologie en praktijk

ict tussen ideologie en praktijk

1. Inleiding In deze bijdrage wil ik reageren op een essay van Melle de Vries dat onder de titel ‘Reflecties op ICT’ onlangs in Radix is verschenen (nummer 29/1). In dit essay bespreekt Melle de Vries boeken van Jos de Mul en Hubert Dreyfus. Hij bespreekt ook een aant ...

1 september 2003
Radix
Jan van der Stoep
3168 woorden
Dromen over verenigde kerk nog steeds springlevend

Dromen over verenigde kerk nog steeds springlevend

Pinksteren 1961. Achttien hervormde en gereformeerde predikanten richten zich met een dringende oproep tot de gemeenten: 'De gescheidenheid van de hervormde en gereformeerde kerken kan niet langer geduld worden.' Daarmee was het Samen op Weg-proces geboren.
Na meer dan veertig j ...

1 september 2003
Kerkinformatie
Mieke Brak
470 woorden
Synodes stemmen in met kerkvereniging

Synodes stemmen in met kerkvereniging

De Generale Synodes van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk hebben 27 juni beide het principe-besluit genomen om zich samen met de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden te verenigen tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dit voorgenomen ...

1 september 2003
Kerkinformatie
346 woorden
'Gouden muis' voor beste website van Noord-Holland

'Gouden muis' voor beste website van Noord-Holland

De 63 websites van plaatselijke gemeenten in Noord-Holland werden bekeken door Otto Sondorp en Aart Mak. Daarbij ging het hen om de beleidsmatige inbedding, inhoud en navigatie/technische aspecten en het ontwerp.

Relatie met kerkelijke gemeente
Bij de beleids ...

1 september 2003
Kerkinformatie
Burret Olde
452 woorden
Kerken (z)onder dak in Amsterdam

Kerken (z)onder dak in Amsterdam

De Schinkel is al lange tijd betrokken bij de ruim honderdzeventig Amsterdamse migrantenkerken. De medewerkers van De Schinkel ontmoeten voorgangers, geven trainingen en advies. Zo horen zij in elk contact over het gebrek aan kerkruimte en krijgen vragen als: kan De Schinkel ons helpen zoeke ...

1 september 2003
Kerkinformatie
Erika Feenstra
536 woorden
Bijbelteksten september 2003

Bijbelteksten september 2003

1 ma De Heer is een steun voor iedereen die struikelt; ligt iemand verslagen, dan richt Hij hem op. Liefdevol is Hij in alles wat Hij doet. (Ps. 145)

2 di De Heer kijkt naar hemel en aarde. De zwakke tilt hij uit het stof, de arme haalt Hij uit het slijk. (Ps. 113)

3 WO ...

1 september 2003
Kerkinformatie
927 woorden
Hervormde synode benoemt rector en docent diaconaat bij HTWI

Hervormde synode benoemt rector en docent diaconaat bij HTWI

Prof. dr. F.G. Immink is door de hervormde synode benoemd tot rector van het Hervormd Theologisch Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk (HTWI). Tevens werd dr. H. Noordegraaf benoemd tot docent diaconaat voor de sectie Leiden van het HTWI.
Prof. dr. F.G. Immink st ...

1 september 2003
Kerkinformatie
166 woorden
van 20