234 resultaten
Filteren
van 24
Jeremiah's Warning

Jeremiah's Warning

Jeremiah 26 After the death of Josiah, the people made his son, Jehoahaz, king of Judah. He was not like his father, for he was a wicked man and did evil in the sight of the Lord. Jehoahaz did not reign long. Pharaoh-Necho, king of Egypt, came to Jerusalem, took Jehoahaz prisoner, a ...

1 oktober 2003
The Banner of Truth
935 woorden
Reflections

Reflections

Obstacles Taken Away Do we need to be prepared to receive Christ? This question seems to be an issue again in the churches in the Netherlands, but it is also current in North America. Sometimes it is said that in the Netherlands Reformed Congregations one needs so much before he is ...

1 oktober 2003
The Banner of Truth
Rev. P. van Ruitenburg
491 woorden
Collectefolders voor 2004

Collectefolders voor 2004

In september hebben alle kerkenraden een formulier ontvangen waarmee men voor een aantal collectes in 2004 ondersteunende folders kan bestellen.
Het gaat hierbij om de collectes voor oecumene (18 januari); pastoraat (15 februari); catechese/geloofsopvoeding (28 maart); educatie (25 apri ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
128 woorden
Samen op Weg-kerken bepleiten zorg voor de zwaksten bij overheidsplannen

Samen op Weg-kerken bepleiten zorg voor de zwaksten bij overheidsplannen

De Samen op Weg-kerken erkennen dat de economische recessie om ingrijpende maatregelen vraagt. Verdere bezuinigingen op de bijstand zullen echter leiden tot een onaanvaardbare toename van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. Deze groep raakt steeds meer aangewezen op het 'v ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
545 woorden
Predikantswisselingen september 2003

Predikantswisselingen september 2003

NHK

Beroepen
te Driebergen-Rijsenburg(geest. verz. Nassau Odijckhof en Sparrenheide, toezegging), A. van Vliet, geref. predikant te Vianen; te Hendrik-ldo-Ambacht (wijkgemeente Elim), W.j. Dekker te Reeuwijk; te Oudewater-Hekendorp, D. Dekker te Harderwijk; ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
241 woorden
Bezwaarden PKN-Kerkorde gehoord

Bezwaarden PKN-Kerkorde gehoord

Zij deden dit tijdens een - openbare - zitting van de hervormde Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, het hoogste orgaan voor de kerkelijke rechtspraak, dat oordeelt over de bezwaren die zijn ingediend tegen de aanvaarding van de kerkorde door de synode van de NH ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
Mieke Brak
331 woorden
Werkboek teamvorming predikanten en kerkelijk werkers herzien

Werkboek teamvorming predikanten en kerkelijk werkers herzien

Samenwerking in kerkelijk verband wordt nogal eens uit nood geboren. Teamvorming is een belangrijke voorwaarde voor effectief samenwerken. Van het werkboek 'Teamvorming voor predikanten en kerkelijk werkers' verscheen onlangs de geheel herziene tweede druk. Het boek is op basis van e ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
102 woorden
Kathleen Ferrier: 'Migrantenweek van groot belang'

Kathleen Ferrier: 'Migrantenweek van groot belang'

In de Tweede Kamer is Ferrier woordvoerster voor ontwikkelingssamenwerking en voor familie- en gezinszaken.
Een meer dan gevuld bestaan. Kan het voorzitterschap van de projectgroep Migrantenweek er nog wel bij? Ferrier: 'Voor mij is de verbondenheid met de kerken heel belangrijk in ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
Corinth van Schaik
719 woorden
Springlevend rdc Zuid-Holland opent de deuren

Springlevend rdc Zuid-Holland opent de deuren

Individualisme
Deze activiteiten stonden ook centraal in het debat ter ere van de officiële opening, dat eerder op de dag gehouden werd in de oude Dorpskerk. Wat verwacht de samenleving van de kerken?
Die vraag werd gesteld aan J. Franssen, commissaris van de konin ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
Mieke Brak
472 woorden
Jongeren Diaconaal Jaar van start

Jongeren Diaconaal Jaar van start

Het Diaconaal Jaar is een initiatief van Samen op Weg Jeugdwerk en Kerkinactie.
Het biedt jongeren vanaf 17 tot 27 jaar de mogelijkheid gedurende tien maanden vrijwillig hun tijd en aandacht in te zetten voor anderen. Werken met kinderen, jongeren, gehandicapten, oudere mensen, dak- en ...

1 oktober 2003
Kerkinformatie
Nelleke Slootweg
639 woorden
van 24