209 resultaten
Filteren
van 21
Verlangen naar leiders; de rust van de regenten

Verlangen naar leiders; de rust van de regenten

Introductie
De wijze waarop Pim Fortuyn in zeer korte tijd een voor de Nederlandse verhoudingen ongekend grote electorale steun wist te verwerven roept niet alleen de vraag op naar zijn stijl van leiderschap, maar ook naar het algemene patroon van politiek leiderschap ...

1 juni 2004
Radix
Eimert van Middelkoop
4115 woorden
Over de vormende werking van religie

Over de vormende werking van religie

1. Inleiding

Onlangs schreef godsdienstsocioloog Gerard Dekker in Radix (2003: 111) over geloven in een veranderende wereld. Hij constateerde naar aanleiding van een onderzoek onder gereformeerden (synodaal) dat er een sterke samenhang is ‘tussen onze positie in ...

1 juni 2004
Radix
Linda van de Kamp
7950 woorden
A Timely Blow and a Lesson Learned

A Timely Blow and a Lesson Learned

Quite some years ago a merchant named Muller lived in a large town in northern Germany. Frequently, as he walked to his place of business, he would meet a well-dressed young man, who would always nod to him as if he recognized him. Mr. Muller had no idea who he was, and he thought this stranger p ...

1 juni 2004
The Banner of Truth
536 woorden
The Heidelberg Catechism (9)

The Heidelberg Catechism (9)

Above this Lord's Day it says, “Of God the Father.” You will recall that this is the first part of the Twelve Articles. Now we have the next question. Question 26: What believest thou when thou sayest, "I believe in God the Father, Almighty, Maker of heaven and earth? Answ ...

1 juni 2004
The Banner of Truth
H. van Dam
816 woorden
NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

25th Anniversary Commemoration Providence Christian School, Kalamazoo, Michigan On Saturday, May 1, 2004, the Kalamazoo congregation commemorated that the Lord had enabled their school to be in existence for twenty-five years. On September 5, 1978, Rev. W. C. Lamain he ...

1 juni 2004
The Banner of Truth
1457 woorden
In This Thy Might

In This Thy Might

The strength of the nation of Israel has always existed in the power of the Lord. When Israel departed from the God of their fathers, God gave them over into the hand of their enemies. When Israel walked in the holy ways of the Lord, God strove for His people. In reading Judges 6 we can find this ...

1 juni 2004
The Banner of Truth
Rev. A. Vergunst
1704 woorden
Bezwaren tegen verenigingsbesluit afgewezen

Bezwaren tegen verenigingsbesluit afgewezen

De Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Deputaten voor appelzaken van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland hebben uitspraak gedaan inzake de bezwaren en de appèlschriften die waren ingediend tegen het ...

1 juni 2004
Kerkinformatie
544 woorden
'Beeldbepalend kerkgebouw moet behouden blijven'

'Beeldbepalend kerkgebouw moet behouden blijven'

In 1995 nam de toenmalige Commissaris van de Koningin In Noord-Brabant mr. F. Houben in samenwerking met de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch het initiatief tot de oprichting van wat later de Stichting Brabantbeeld zou gaan heten. De Provinciale Synode Noord- Brabant en Limburg van de ...

1 juni 2004
Kerkinformatie
Ad van Oost
753 woorden
Het kerkplein als speelplek

Het kerkplein als speelplek

Jantje Beton en Samen op Weg Jeugdwerk zijn onlangs gestart met het project 'Kerkspeelpleinen: Ontmoeting en samenspel'. De bedoeling is dat kerken hun kerkpleinen of-tuinen gaan inrichten als speelplekken. Openbare ruimte waar jong en oud elkaar ontmoeten en met elkaar spelen. Samen ...

1 juni 2004
Kerkinformatie
122 woorden
Speciale vakantieweken IDSV

Speciale vakantieweken IDSV

Het VakantieBureau van de ISDV organiseert ook dit Jaar weer zo'n zeventig vakantieweken voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid of een handicap. Verschillende weken zitten bijna vol, maar in een aantal weken kunnen er nog meer gasten bij. Wie mensen kent voor wie het goed is er e ...

1 juni 2004
Kerkinformatie
122 woorden
van 21