262 resultaten
Filteren
van 27
Abstracts

Abstracts

Mens in Christus: lichaam, ziel en geest

J.M. Burger
Lichaam, ziel en geest; het zijn woorden die meer doen dan alleen maar beschrijven en die we gebruiken in onze eigen context, ook al zijn het oude woorden. Voor een bijbels verstaan van deze woorden ...

1 september 2004
Radix
446 woorden
Personalia

Personalia

J. M. Burger is (AIO) bij de onderzoeksgroep Systematische Theologie van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen. Correspondentie richten aan: drs. J.M. Burger, Esdoornhof 39, 8266 GC KAMPEN E jmburger@tukampen.nl ...

1 september 2004
Radix
305 woorden
De reikwijdte van het economisch denken: het gezin als case study*

De reikwijdte van het economisch denken: het gezin als case study*

Aanleiding en vraagstelling
In mijn filosofieonderwijs voor economiestudenten aan de Vrije Universiteit beoog ik de studenten tot enige reflectie te brengen op het economische denken dat ze inmiddels geleerd hebben. Dus niet denken of analyseren vanuit de economische begr ...

1 september 2004
Radix
Bas Kee
4998 woorden
Mens in Christus: lichaam, ziel en geest

Mens in Christus: lichaam, ziel en geest

Lichaam, ziel, geest; woorden die wij gebruiken of kunnen gebruiken om te refereren aan aspecten van onszelf. Tenminste, dat gebeurde toch vroeger, toen de mens gezien werd als bestaande uit een hoger en een lager deel? Maar is dat inmiddels niet achterhaald; wie denkt er nu nog dat de mens uit ...

1 september 2004
Radix
J.M. Burger
7231 woorden
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

Pascal Bruckner Gij zult rijk worden! Misère van de economische mens Amsterdam: Boom 2002. 206 pagina’s.
Prijs € 19,90 ISBN 9053528687

De Franse filosoof, romancier en essayist Pascal Bruckner trekt in Gij zult rijk worden! ten strijde tegen de economische mens en tegen de anti ...

1 september 2004
Radix
Armijn Eikelboom
Geert Jan Spijker
Hans Schaeffer
Tim Vreugdenhil
Jan Jaap Wietsma
8082 woorden
Ambtsbediening 45 predikanten beëindigd

Ambtsbediening 45 predikanten beëindigd

De synode stelt vast dat deze predikanten hiermee hun dienstwerk in de Protestantse Kerk in Nederland als voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk hebben beëindigd. Dit is de desbetreffende predikanten juni jl .in een brief ter kennis gebracht.

Voorzieningen ...

1 september 2004
Kerkinformatie
670 woorden
Laatste deel 'Zingend Geloven' gepubliceerd

Laatste deel 'Zingend Geloven' gepubliceerd

Het achtste en laatste deel van de serie 'Zingend Geloven' is verschenen. De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied heeft daarmee voldaan aan haar opdracht: het schrijven en verzamelen van liederen met het oog op de gemeente en met het oog op een eventueel nieuw Liedboek. Verdee ...

1 september 2004
Kerkinformatie
138 woorden
Evaluatiegesprekken: de vinger aan de pols houden

Evaluatiegesprekken: de vinger aan de pols houden

Dus vragen we ons van te voren af: 'Waar zullen we het geld dit jaar aan besteden? De begroting dus. En achteraf gaan we na wat er van onze voornemens terecht is gekomen (de jaarrekening).

Nieuwe brochure
Als we dit zo doen voor de financiën in letterlijk ...

1 september 2004
Kerkinformatie
Hans Breunese
584 woorden
Studiedag over huiselijk geweld in christelijke gezinnen

Studiedag over huiselijk geweld in christelijke gezinnen

Huiselijk geweld neemt toe in Nederland.
Ook in christelijke gezinnen blijkt in toenemende mate huiselijk geweld voor te komen.
Op dinsdag 28 september a.s. organiseert het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie, onderdeel van CHE-Transfer, van 14.30 uurtot20.30 uureen studieda ...

1 september 2004
Kerkinformatie
98 woorden
De Buitenwacht: het verschil vieren

De Buitenwacht: het verschil vieren

Oud Krispijn heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een multiculturele achterstandswijk en De Buitenwacht is daarin meegegroeid. Het centrum heeft zich ontwikkeld tot een proeftuin van intercultureel en interreligieus samenleven.

Praktische aanpak
Ger ...

1 september 2004
Kerkinformatie
Ad van Oost
1175 woorden
van 27