191 resultaten
Filteren
van 20
Nicolaas Berghuis

Nicolaas Berghuis

(Middelstum, 1 april 1929 - Drachten, 8 augustus 2003)
Gereformeerd predikant Duurswoude/Wijnjewoude 16 juli 1972; Hollandscheveld 24 okt. 1976; Harkema 28 aug. 1983. Emeritus 24 mei 1992. Hij trad in het huwelijk met Helena Dijkstra op 10 sept. 1968. Uit dit huwelijk werden twee dochte ...

1 november 2004
Historisch Tijdschrift GKN
Ds. Martin Voet
522 woorden
"Waar zagen wij dit eerder?"

"Waar zagen wij dit eerder?"

Aan het begin van de twintigste eeuw legden de gereformeerden een ware bouwijver aan de dag, vooral in de zich uitbreidende grote steden en in de geannexeerde dorpen. Bij de opening in 1910 van het hier afgebeelde kerkgebouw waagde een predikant te wijzen op de zegen van God die er in was ge ...

1 november 2004
Historisch Tijdschrift GKN
Jaap van Gelderen
322 woorden
Simon Jan Ridderbos en De homosexuele naaste (1961)

Simon Jan Ridderbos en De homosexuele naaste (1961)

Inleiding
In 1961 verscheen bij uitgeverij Bosch en Keuning in Baarn het boek De homosexuele naaste.1 Het bevatte een voor de Gereformeerde Kerken in Nederland nieuw geluid over homoseksualiteit. Met deze publicatie is onlosmakelijk de naam van dr. S.J. Ridderbos verbon ...

1 november 2004
Historisch Tijdschrift GKN
Ben de Boer
7038 woorden
Kroniek

Kroniek

In 1983 werd mij gevraagd of ik voor het Friesch Dagblad (FD) wilde gaan schrijven. Als geboren Fries, opgegroeid in een gezin dat naast eerst De Standaard, later Trouw, ook het FD las, hoefde ik niet lang over die vraag na te denken. Ik ging echter niet alleen in de krant schrijven (en doe ...

1 november 2004
Historisch Tijdschrift GKN
Klaas de Jong Ozn.
2061 woorden
Rectificatie

Rectificatie

In HTG nummer 5, p. 26 moet staan: Leeuwke Robartus Krol. ...

1 november 2004
Historisch Tijdschrift GKN
13 woorden
Collecte diaconaat 21 november

Collecte diaconaat 21 november

Op zondag 21 november wordt gecollecteerd voor het binnenlands diaconaat. Bij deze collecte gaat de aandacht uit naar mensen in de marge van de samenleving. In Nederland zien we steeds meer mensen die een marginaal bestaan leiden. Zij leven letterlijk aan de rafelrand van de samenleving. Ern ...

1 november 2004
Kerkinformatie
130 woorden
Sporen van een bewogen kerk

Sporen van een bewogen kerk

Zoiets heeft ook gevolgen voor het geheel.
We zijn immers één lichaam: wat er her en der gebeurt, heeft invloed op het geheel. Zo zijn we als synode of als landelijke kerk niet méér dan wat we met e//caarzijn. We stralen niet meer uit, dan we met elkaar uitstralen.
Dit betekent, da ...

1 november 2004
Kerkinformatie
Bas Plaisier
711 woorden
Microkrediet: de weg van de kleine stapjes vooruit

Microkrediet: de weg van de kleine stapjes vooruit

Wat maakt microkrediet zo bijzonder dat er een jaar aan gewijd wordt op gelijke wijze als er bijvoorbeeld Het jaar van het kind is geweest? Waarom is het zo belangrijk? En wat is microkrediet nu precies?

Niet meer weg te denken
Nog maar enkele decennia gelede ...

1 november 2004
Kerkinformatie
Huub Lems
1521 woorden
Beeld van kerken in Noord-Holland

Beeld van kerken in Noord-Holland

Mirjam Sloots (1964) is theoloog en ontwikkelde zich tot beeldend kunstenaar. Na haar theologiestudie werkte zij acht jaar als gemeentepredikant in een SoW-streekgemeente te Noord-Holland. Sinds 2001 werkt zij als geestelijk verzorger voor de Westfriese Zorggroep de Omring en ontwerpt en ver ...

1 november 2004
Kerkinformatie
Burret Olde
362 woorden
Predikantenreis naar Zuid-Afrika

Predikantenreis naar Zuid-Afrika

Hydepark organiseert in 2005 (19 - 30 september 2005) een predikantenrels naar Zuid-Afrika. Het eerste deel van het bezoek zal plaatsvinden in de regio Kaapstad. De Theologische Faculteit van Stellenbosch (TFS) zal de predikanten een programma aanbieden dat gericht is op gemeenteopbouw. De p ...

1 november 2004
Kerkinformatie
206 woorden
van 20