98 resultaten
Filteren
van 10
Curatorium Announcement 2005

Curatorium Announcement 2005

Dear members of the consistories and congregations, At the beginning of this new year we bring to you this first announcement of the Curatorium regarding the annual meeting which is planned for Wednesday, May 25, D.V. At this meeting, Student Adams will have his examination in respect to h ...

1 januari 2005
The Banner of Truth
500 woorden
The Most Terrible of all Terrible Things

The Most Terrible of all Terrible Things

True believers die in the Lord, and this imparts a character and preciousness to their death delightsome to God. What significance and depth of meaning in these words—“Blessed are the dead who die in the Lord”! The thought of dying out of Christ may well impart to the unbelie ...

1 januari 2005
The Banner of Truth
Rev. O. Winslow
615 woorden
Luthers Dagboek 2004-2005

Luthers Dagboek 2004-2005

Het nieuwe Luthers Dagboek 2004-2005 is uit. Alle lutherse kerkenraden hebben hierover rechtstreeks van de SLUB informatie ontvangen. Via de bestellijst kan worden ingetekend voor deze nieuwe uitgave, waarvan de prijs € 10,- bedraagt. Een present-exemplaar is eveneens aan iedere luthers ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
69 woorden
Luchthavenpastoraat groeit mee met Schiphol

Luchthavenpastoraat groeit mee met Schiphol

‘Ik probeer iedere dag wel een rondje te lopen om gewoon mensen te ontmoeten voor een praatje. Maar in de anderhalf jaar dat ik hier nu werk, ben ik daar onvoldoende aan toe gekomen. Meestal loop ik door de aankomst- en vertrekhallen met een bepaald “pastoraal” doel.’ ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
Douwe Anne Verbrugge
1211 woorden
Verborgen kerkschatten ontsloten

Verborgen kerkschatten ontsloten

De Nederlandse kerken en kloosters herbergen samen de grootste collectie kunstvoorwerpen en historische objecten binnen Nederland. De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) beheert de gegevens over ca. 250.000 objecten.
Deze gegevens zijn gedeeltelijk toegankelijk gemaakt vo ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
214 woorden
Toetreding Turkije tot EU

Toetreding Turkije tot EU

De Raad van Kerken in Nederland vindt het feit dat Turkije een seculiere staat is met een overwegend islamitische bevolking geen beletsel voor een eventuele toetreding van het land tot de Europese Unie. Wel zou de EU aan Turkije de voorwaarde moeten stellen dat het de Syrisch-orthodoxe gemee ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
311 woorden
Gelooft u ook dat ieder mens telt?

Gelooft u ook dat ieder mens telt?

In hun presentaties gaven ze klip en klaar aan dat in India grote groepen worden uitgesloten van ontwikkeling en dat de kloof tussen arm en rijk als gevolg van economische globalisering toeneemt.
Kerken en kerkelijke organisaties geloven - weten zeker - dat ieder mens telt. Wij leven on ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
Jaap ’t Gilde
712 woorden
Wijsheid in kleur

Wijsheid in kleur

De betekenissen achter elke Hebreeuwse letter hebben Ruud Bartlema al vroeg in zijn studietijd geboeid. Eigenlijk had hij twintig jaar geleden al het plan om ze in beeld te brengen. Zo maakte hij al eens een schilderij bij de beginletter van elk van de vijf boeken van de Tora, Genesis tot en ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
Jeroen Vellekoop
871 woorden
Januari 2005

Januari 2005

za 1 Toen de herders het kind Jezus in de kribbe gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen stonden er verwonderd over. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. (Luc. 2,16-21)

zo 2 Het Woord was in de wereld; de wereld ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
921 woorden
Jeugdwerkorganisaties: kies radicaal voor jongeren

Jeugdwerkorganisaties: kies radicaal voor jongeren

De positie van jongeren in de kerk komt regelmatig terug op de agenda van de Generale Synode. De laatste decennia is steevast de constatering dat het onvoldoende lukt om jongeren “vast te houden”. Het afgelopen jaar heeft het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland samen ...

1 januari 2005
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
300 woorden
van 10