155 resultaten
Filteren
van 16
NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

NEWS, ANNOUNCEMENTS, & EVENTS

CHURCH NEWS MINISTERIAL CALLS Extended To Rev. A. H. Verhoef of St. Catharines, Ontario, by the congregation of Sheboygan, Wisconsin. To Rev. P. L. Bazen of Picture Butte, Alberta, by the congregation of Sunnyside, Washington. OBITUARIES ...

1 mei 2005
The Banner of Truth
1604 woorden
De grote betekenis van de uitstorting des Heiligen Geestes door de verhoogde Middelaar

De grote betekenis van de uitstorting des Heiligen Geestes door de verhoogde Middelaar

Ons tekstverband bepaalt ons bij de diep verborgen maar heilrijke betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Nadat Christus voldaan had en ten hemel gevaren is, daalde spoedig daarna de Heilige Geest neder met een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde he ...

1 mei 2005
The Banner of Truth
Rev. L. Rijksen
1092 woorden
The Heidelberg Catechism (20)

The Heidelberg Catechism (20)

Now we begin with the third part of the twelve articles. Read again Lord's Day 8, question 24. About this third part is stated: Of God the Holy Ghost and our sanctification. This third part begins with article 8, which reads, “I believe in the Holy Ghost.” Question 53: What dost thou belie ...

1 mei 2005
The Banner of Truth
H. van Dam
966 woorden
Little Thieves

Little Thieves

In Mr. Japik's orchard there were many apple and pear trees. Each year they were loaded with fruit since he took good care of his fruit trees. However, every year he had a problem with boys who damaged his trees, who had their eyes on the beautiful fruit. They did not consider it to be stealing, ...

1 mei 2005
The Banner of Truth
863 woorden
Een Nederlandse variant van de Auschwitzlüge?

Een Nederlandse variant van de Auschwitzlüge?

Op io mei 1944 werd ik als elfjarige per fiets naar de gereformeerde pastorie van P.H.Wolfert in Mariënberg gebracht. Door de grote zware koffer achterop was het moeilijk om mijn evenwicht te bewaren. Waarom ik zoveel bagage moest meenemen voor een korte logeerpartij was me niet verteld ...

1 mei 2005
Historisch Tijdschrift GKN
Jan Slomp
2379 woorden
Nieuw systeem landelijke ledenregistratie

Nieuw systeem landelijke ledenregistratie

Gevolgen voor SMRA
Met de invoering van het nieuwe systeem wordt gestart in het vierde kwartaal van 2005. Medio 2007 zullen alle 2700 gemeenten van de Protestantse Kerk op het nieuwe systeem zijn aangesloten.
De invoering van het nieuwe systeem heeft consequenties ...

1 mei 2005
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
292 woorden
Synode spreekt over opleiding en positie van predikanten

Synode spreekt over opleiding en positie van predikanten

Predikantsopleidingen krijgen specialismen
Vanaf september 2006 vindt in de predikantsopleiding voor de Protestantse Kerk in Nederland een differentiatie plaats. Na het basisprogramma hebben studenten die predikant in de Protestantse Kerk in Nederland willen worden de k ...

1 mei 2005
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
1215 woorden
Discussiedag over maatschappelijke organisaties

Discussiedag over maatschappelijke organisaties

Discussiemiddag over maatschappelijke organisaties
Het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland organiseert in samenwerking met de Provinciale Dienstencentra van Noord-Holland en Utrecht een studiemiddag over Kerk, lidmaatschap en vrijwilligerswerk. De dag is bedoeld voor ...

1 mei 2005
Kerkinformatie
192 woorden
IZB schrijft essaywedstrijd uit

IZB schrijft essaywedstrijd uit

De IZB - zending in Nederland - bestaat dit jaar 70 jaar. Om dit feit te markeren wordt er onder andere een essaywedstrijd gehouden. Ieder die zich in de doelstelling van de IZB herkent (zie www.izb.nl) kan meedoen. Het onderwerp is: de missionaire kerkdienst. Van de inzenders wordt niet all ...

1 mei 2005
Kerkinformatie
239 woorden
Moderamen Synode in gesprek met ambtsdragers in de regio

Moderamen Synode in gesprek met ambtsdragers in de regio

Het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland gaat in de maanden april en mei en in het najaar van 2005 een reeks gesprekken voeren met ambtsdragers in de verschillende regio’s.
De Protestantse Kerk in Nederland werd een jaar geleden een feit. Voor veel gemeent ...

1 mei 2005
Kerkinformatie
327 woorden
van 16