316 resultaten
Filteren
van 32
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Taede A. Smedes
God en de menselijke maat Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld Zoetermeer: Meinema 2006 242 pagina’s ISBN 9021141132

Toen de wis- en natuurkundige Laplace door Napoleon gevraagd werd waar de plaats van God in zijn wereldbeeld was, antwoordde h ...

1 juni 2007
Radix
Arie van den Beukel
Wolter van Popta
Tim Vreugdenhil
Marco Derks
5667 woorden
Personalia

Personalia

Arie van den Beukel is emeritus hoogleraar natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en schrijver van verschillende boeken over het thema geloof en wetenschap, waarvan de bekendste De dingen hebben hun geheim is. Correspondentie richten aan: Prof. dr. ir. A. van den Beukel, Hofzicht 8, 2 ...

1 juni 2007
Radix
409 woorden
Abstracts

Abstracts

(Bijbelgetrouw) vertalen: kan dat wel?
Over de NBV als liturgische en literaire Bijbelvertaling

Ria Kuijper
De vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) besteedden veel aandacht aan de literaire kenmerken van de brontekst. Dat maakte het mog ...

1 juni 2007
Radix
609 woorden
Divine Guidance from the Book of Esther (3)

Divine Guidance from the Book of Esther (3)

The search for another queen After Vashti was deposed in the third year of Ahasuerus’ reign, four years passed until, in the seventh year, Esther became queen. From secular history we know that during those years Ahasuerus (also known as Xerxes) undertook his famous military expedit ...

1 juni 2007
The Banner of Truth
Rev. J.J. van Eckeveld
2053 woorden
Canons of Dordt (56))

Canons of Dordt (56))

There are many temptations, assaults of the enemy, and warfare in the life of the true believers. Yet, there is a solid comfort for them in knowing that they shall finally obtain the victory. Christ, the Captain of salvation, has conquered all the enemies. Victoriously He cried out on Golgotha, “ ...

1 juni 2007
The Banner of Truth
Rev. C. Vogelaar
1675 woorden
Head Covering—Just a Tradition? (2)

Head Covering—Just a Tradition? (2)

The Headship of Christ In our first article on the head covering of women, we saw that the wearing of a head covering is not a mere human tradition; it is an apostolic tradition. The apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, called upon the Christians in Corinth to be his follow ...

1 juni 2007
The Banner of Truth
Rev. C. Sonnevelt
2155 woorden
Vijf moderamenleden gekozen

Vijf moderamenleden gekozen

De generale synode koos donderdag 19 april naast ds. Gerrit de Fijter vijf andere leden van het moderamen. Als nieuwe leden koos de synode mw. ds. Arenda Haasnoot (classis Bommel/Tiel) en ouderling-kerkrentmeester mw. Hanny ter Keurs (classis Utrecht). Verder werden drie huidige moderamenled ...

1 juni 2007
Kerkinformatie
Ronald Bolwijn
Frans Rozemond
398 woorden
Predikantwisselingen

Predikantwisselingen

Beroepen
te Apeldoorn (herv. wijkgem. Eben-Haëzer), ds. H. Russcher te Barneveld; te Bergambacht (herv.), ds. J. Harteman te Hilversum; te Bodegraven (herv. wijkgem. 1), ds. G. Lustig te Voorthuizen; te Bruchem- Kerkwijk/Delwijnen, ds. S.J. Verheij te Polsbroek en Vlis ...

1 juni 2007
Kerkinformatie
499 woorden
Presentatie kerstproject Engelen

Presentatie kerstproject Engelen

Op 13 juni is er in Hilversum een presentatie over het Kerstproject Engelen, voor tieners en jongeren in school en kerk. Het betreft een samenwerkingsproject van JOP, NCRV, SGO en Switch. Op deze middag presenteren de organisaties wat ze binnen dit project gaan aanbieden aan school en kerk. ...

1 juni 2007
Kerkinformatie
137 woorden
Onderzoek naar uitbreiding bevoegdheden kerkelijk werkers

Onderzoek naar uitbreiding bevoegdheden kerkelijk werkers

Een speciale taakgroep “Ambt en opleiding” gaat onderzoeken onder welke voorwaarden kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk kunnen worden toegelaten tot de bediening van Woord en Sacrament. Dat heeft de generale synode op 19 april jl. besloten naar aanleiding van het rapport We ...

1 juni 2007
Kerkinformatie
477 woorden
van 32