245 resultaten
Filteren
van 25
The Heidelberg Cathechism Explained for Children (47)

The Heidelberg Cathechism Explained for Children (47)

This Lord’s Day speaks about the first petition. Question 122: Which is the first petition? Answer: “Hallowed be Thy name”; that is, grant us, first, rightly to know Thee, and to sanctify, glorify, and praise Thee in all Thy works, in which Thy power, wisdom, ...

1 oktober 2007
The Banner of Truth
H. van Dam
853 woorden
Raad van Kerken in Roosendaal floreert

Raad van Kerken in Roosendaal floreert

In 1611 stichtten de Roosendalers hun eigen Nederduitse Gereformeerde Kerk. Hier begint het boek Schoolreis naar nu, waarin Marjan H. Lolkema-van Vuuren de lezer meeneemt op een boeiende tocht van vier eeuwen langs kerken en scholen in een sterk veranderende samenleving.

P ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
Ad van Oost
1583 woorden
Missie-Zendingskalender 2008

Missie-Zendingskalender 2008

‘Vrouwen in het licht’ is het thema van de Missie-Zendingskalender 2008. Dit thema is uitgewerkt door de Ugandese schilder en glazenier Mathias Muwonge Kyazze. Hij vervaardigde een serie schilderingen over het leven van de vrouw in het Bagandavolk, waarbij haar visie op het leven ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
92 woorden
De tijd vliegt…

De tijd vliegt…

Allereerst zijn er de termijnen die te maken hebben met kerkelijke bevoegdheden. In het algemeen kan men ervan uitgaan dat bevoegdheden in de kerk niet voor een onbeperkte tijd worden verleend.

Preekconsent
Zo wordt de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden ve ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
Margreet Willemze
673 woorden
TVG-dag over Maria

TVG-dag over Maria

De landelijke studiedag Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) wordt op 10 november gehouden te Nijkerk. Het thema is ‘Maria, een uitdagende figuur’. In de protestantse traditie ligt het accent in de vier evangeliën op Jezus. Maria is in deze traditie op de achtergrond gebleven ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
250 woorden
Cursus over het pastorale gesprek

Cursus over het pastorale gesprek

Op 28 en 29 oktober wordt bij Mennorode in Elspeet de cursus Tot de kern komen; de kunst van het pastorale gesprek gegeven.
De cursus staat onder leiding van drs. Johan Smit. Het is een praktische training voor predikanten en andere professionele pastores. In deze cursus worden de kenni ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
107 woorden
Ervaringen met een JOP jongerenwerker

Ervaringen met een JOP jongerenwerker

Leo Kranenburg (51) is voorzitter van de kerkenraad. ‘Sinds mei vorig jaar was onze gemeente vacant’, vertelt hij. ‘Doordat we ook te maken hadden met terugtredende jeugdouderlingen kwam er een lacune in het jeugdwerk. Er waren weinig kartrekkers over. We zochten een stimul ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
Marloes Meijer
1137 woorden
Een vreemd bekend gezicht

Een vreemd bekend gezicht

De gevestigde kerk in Nederland wordt een kleine minderheid, zo lezen we keer op keer in toekomstverkenningen. Voor de migrantenkerken daarentegen ziet de toekomst er zonnig uit: deze kerken zullen over tien jaar alleen al in Amsterdam zo’n 20.000 – relatief jonge - leden tellen. ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
Henk Jan Gosseling
1129 woorden
Rol van de kerk na een ramp

Rol van de kerk na een ramp

De pastorale opvang bij rampen in ons land is de laatste jaren zo voortreffelijk geweest, dat de overheid wettelijk heeft vastgelegd dat de geestelijke zorg wordt opgenomen in het gemeentelijk rampenplan. Met het oog daarop schreef Dorien Sijm, door studie en ervaring deskundig op dit terrei ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
215 woorden
Studieavonden ‘Sola Scriptura in 2007’

Studieavonden ‘Sola Scriptura in 2007’

De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB) organiseert in samenwerking met het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie (IGT) van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een serie studieavonden over het thema ‘Sola Scriptura in 2007’. Tijdens deze avonden wordt de ...

1 oktober 2007
Kerkinformatie
222 woorden
van 25