225 resultaten
Filteren
van 23
Nieuwjaar

Nieuwjaar

Rev F. Bakker (1919-1965) Deze vijgenboom, lezers, is een beeld van ieder mens zoals hij is in zichzelf. Het vonnis was rechtvaardig over deze boom uitgesproken, want hij had geen vruchten gedragen. Eigenlijk moest hij worden uitgehouwen. Maar de boom krijgt een voorspreker i ...

1 januari 2008
The Banner of Truth
Rev F. Bakker
659 woorden
‘Vergeten worden is ook een ramp’

‘Vergeten worden is ook een ramp’

In de komende 40dagentijdcampagne vestigt Kerk in Actie speciaal de aandacht op het Zendingsprogramma en het verzoeningswerk. Anno 2008 zijn veel mensen op de vlucht voor conflicten. Om een einde te maken aan deze conflicten spelen de partnerkerken en speciaal het verzoeningswerk een crucial ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
Alcanne Houtzaager
490 woorden
Vrijwilligersprijs in Schoorl

Vrijwilligersprijs in Schoorl

De monumentencommissie van de Protestantse Gemeente Schoorl Groet-Camp heeft eind november de vrijwilligersprijs van de gemeente Bergen ontvangen uit handen van burgemeester Den Hartogh. De prijs bestond uit een bord met daarop het motief van ‘helpende handen’. Het bord is vervaa ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
139 woorden
Geef aan Actie Kerkbalans 2008 als de Kerk u lief is

Geef aan Actie Kerkbalans 2008 als de Kerk u lief is

Waar zouden we zijn zonder de trein? Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse Spoorwegen. Maar waar zouden we zijn zonder de Kerk? Steeds vaker valt te lezen dat moderne mensen heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut Kerk. Dat is jammer, omdat de Kerk véél me ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
193 woorden
Officiële mededeling

Officiële mededeling

De generale synode heeft in de vergadering van 16 november 2007 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:Nr. 1/2007 – Wijziging van de kerkordelijke regelingen in verband met de synodebesluiten betreffende de nota ‘Groeien met de riemen die je he ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
134 woorden
‘Laat iedereen maar met ideeën komen’

‘Laat iedereen maar met ideeën komen’

Oud-landbouwminister Veerman zat bepaald niet te wachten op een vrijwilligersklus in de kerk. Sinds zijn vertrek uit het vorige kabinet is hij deeltijd hoogleraar in Tilburg en Wageningen. Daarnaast is hij voorzitter van de Deltacommissie, de vereniging Natuurmonumenten en van het Wetenschap ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
Frans Rozemond
1707 woorden
Sluitende begrotingen

Sluitende begrotingen

De kleine synode stelde op 23 november ook de (gescheiden) begrotingen vast voor de Protestantse Kerk en de Dienstenorganisatie van de kerk in 2008. Beide begrotingen zijn sluitend. Tegenover dalende quotum- inkomsten staan ook dalende uitgaven, wat met name het gevolg is van aanpassingen in ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
86 woorden
Besluit over Numeri verschoven naar maart 2008

Besluit over Numeri verschoven naar maart 2008

De kleine synode krijgt in maart 2008 een nieuw voorstel voor de afronding van Numeri – het systeem voor de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk. Pas na maart zal duidelijk worden hoe en wanneer de invoering van het nieuwe systeem zal plaatsvinden. Dat bleek tijdens ver ...

1 januari 2008
Kerkinformatie
363 woorden
Current Events

Current Events

Atheist in Court to Fight References to God Atheist Michael Newdow is back in federal court, this time challenging the mention of God in the U.S. national motto and the Pledge of Allegiance, as reported in CitizenLink. His demands will be decided by a court notorious for its ...

1 januari 2008
The Banner of Truth
1202 woorden
The Heidelberg Catechism for Children (50)

The Heidelberg Catechism for Children (50)

This Lord’s Day speaks about the fourth petition. Question 125: Which is the fourth petition? Answer: “Give us this day our daily bread”; that is, be pleased to provide us with all things necessary for the body, that we may thereby acknowledge T ...

1 januari 2008
The Banner of Truth
H. van Dam
844 woorden
van 23