265 resultaten
Filteren
van 27
Abstracts

Abstracts

“Aanschouwt de leliën…” Verstandelijk gehandicapten geplaatst in het licht van Bonhoeffers uitleg van het Magnificat en een preek van KierkegaardAnthonij Rietman
Het Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 1, 46-55), is een indrukwekkend lied, vanwege de verwachting die daarin do ...

1 maart 2008
Radix
312 woorden
Heeft de filosofie iets zinnigs te zeggen over de identiteit van een persoon?

Heeft de filosofie iets zinnigs te zeggen over de identiteit van een persoon?

Inleiding
Vragen over de menselijke identiteit zijn van alle tijden. De bezinning daarover vormt een rode draad in de geschiedenis van de wijsbegeerte. De relevantie van de kwestie wie de mens eigenlijk is laat zich ook in onze tijd gemakkelijk illustreren, en niet all ...

1 maart 2008
Radix
5345 woorden
"Aanschouwt de leliën..."

"Aanschouwt de leliën..."

Het Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 1, 46-55), is een indrukwekkend lied, vanwege de verwachting die daarin doorklinkt. De inhoud van dat lied geeft te denken. Ongekend is de overgave van Maria. Haar reactie kan ons niet alleen aanzetten tot een reflectie op ons dagelijkse bestaan, m ...

1 maart 2008
Radix
Anthonij Rietman
3117 woorden
Personalia

Personalia

Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Correspondentie richten aan: Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, p/a Theologische Universiteit, Broederweg 15, Postbus 5026, 8261 GS KAMPEN. E ...

1 maart 2008
Radix
365 woorden
Isaac Newtons philosophiae naturalis principia mathematice

Isaac Newtons philosophiae naturalis principia mathematice

Inleiding
Isaac Newton (1642-1727) is geboren in het sterfjaar van Galileo Galilei (1564- 1642), bijna honderd jaar nadat Nicolaas Copernicus (1473-1543) De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwenteling van de hemelse banen, 1543) publiceerde, over de beweging ...

1 maart 2008
Radix
Dick Stafleu
7908 woorden
Kerk werkt samen met Amnesty in Paasgroetenactie 2008

Kerk werkt samen met Amnesty in Paasgroetenactie 2008

Cobien van Koeverden was bij Amnesty medewerker voor Religie en Mensenrechten: ‘Ik legde in Nederland contacten met kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties om met Amnesty samen te werken. Het ging zowel om mensen die om hun geloof werden gearresteerd, als om mensenrechtensch ...

1 maart 2008
Kerkinformatie
Mieke Brak
1018 woorden
Internationaal theologisch seminar in Jeruzalem 15-29 juni 2008

Internationaal theologisch seminar in Jeruzalem 15-29 juni 2008

Fanatisme lijkt een van de belangrijkste aspecten van ons moderne leven te zijn geworden. Tolerantie en openheid schijnen plaats te moeten maken voor onverdraagzaamheid en extremisme. De religies staan in het centrum van aandacht en het Midden- Oosten staat model voor deze ontwikkelingen. Vo ...

1 maart 2008
Kerkinformatie
271 woorden
Paascollecte voor JOP

Paascollecte voor JOP

Op Paasmorgen wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Met Pasen staan we stil bij een nieuw begin, nieuw leven. Daarom ook collecteren we voor groei van de jeugdorganisatie: help JOP groeien! JOP wil kinderen en jongeren de ruimte geven o ...

1 maart 2008
Kerkinformatie
115 woorden
Collecte Eredienst en Kerkmuziek: 20 april

Collecte Eredienst en Kerkmuziek: 20 april

Op zondag 20 april wordt in veel plaatselijke gemeenten de collecte Eredienst en Kerkmuziek gehouden. De opbrengt is onder meer bestemd het uitgeven van muziek voor cantorijen en de opleiding van kerkmusici. Maar liefst 60.000 mensen zijn in hun gemeente actief bezig met kerkmuziek, als koor ...

1 maart 2008
Kerkinformatie
229 woorden
Togetthere as a Volunteer – Zuiden

Togetthere as a Volunteer – Zuiden

Togetthere is het jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Een onderdeel daarvan heet ‘Togetthere as a Volunteer-Zuiden’. Dit programma geeft jongeren tussen de 20-32 jaar de mogelijkheid om voor 6 tot 12 maanden vrijwilligerswerk te verrichten in het buitenland. De jongeren ...

1 maart 2008
Kerkinformatie
180 woorden
van 27