145 resultaten
Filteren
van 15
Personalia

Personalia

Erwin Baas is als klinisch fysicus – audioloog werkzaam bij Instituut Sint Marie. Correspondentie richten aan: Dr. H.W. Baas, Weserlaan 17, 5691 MH SON. E erwinbaas@zonnet.nlErhan Demirel is promovendus vervoerseconomie aan de Vrije Universitei ...

1 juni 2008
Radix
336 woorden
Vrede stichten

Vrede stichten

Inleiding
Met zijn vuistdikke boek Vrede stichten heeft dr. Stefan Paas terecht veel aandacht getrokken en lof geoogst. De studie werd mogelijk gemaakt door een legaat aan de Mr. G. Groen van Prinstererstichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Het ...

1 juni 2008
Radix
Bert Loonstra
8659 woorden
Reactie op Loonstra

Reactie op Loonstra

Het is een hele eer dat een theoloog als Loonstra zoveel moeite neemt om mijn boek door te spitten. Ik neem dan ook graag de uitnodiging aan van de redactie om kort te reageren op zijn bespreking.Hoe en waarom van Vrede stichten
Ik heb dit boek geschreven op uit ...

1 juni 2008
Radix
Stefan Paas
2308 woorden
Hoe God verdween uit het natuuronderzoek

Hoe God verdween uit het natuuronderzoek

Inleiding
Toen Abraham Kuyper in 1898 te Princeton in een van zijn Stone Lectures zijn visie op de wetenschap uiteenzette, stelde hij nadrukkelijk: “Let wel, ik zeg niet het conflict tussen geloof en wetenschap. Dat bestaat niet.” Hij bestreed in zijn rede de opvatting ...

1 juni 2008
Radix
Ab Flipse
7249 woorden
Antwoord aan Paas

Antwoord aan Paas

Kun je inderdaad zeggen dat de ondertitel ‘Politieke meditaties’ precies de vlag is die de lading dekt? Dit is ervan waar, dat de redeneertrant niet overwegend lineair, maar meer circulair is. Daar had ik meer oog voor kunnen hebben. Op grond van de inhoud constateer ik echter ook dat het om ...

1 juni 2008
Radix
Bert Loonstra
823 woorden
Interview

Interview

Naam: Dick Slump (1952) Studie: Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (1970 – 1976) Studentenvereniging: Gereformeerde Studentenvereniging Groningen (1970 – 1976) Huidige functie: lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State E-mail: ...

1 juni 2008
Radix
3298 woorden
Redactioneel

Redactioneel

Enige tijd geleden stuurde staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schreef dat selectie van embryo’s bij reageerbuisbevruchting ook wordt toegestaan voor genetische borstkanker. Vice-premier Rouvoet was het niet eens met deze wi ...

1 juni 2008
Radix
434 woorden
News & Announcements

News & Announcements

Church News MINISTERIAL CALLS Extended: To Rev. A. Schot of Nunspeet, the Netherlands, by the congregation of Clifton, New Jersey. Declined: By Rev. C. Sonnevelt of Lethbridge, Alberta, to the congregation of Beekbergen, ...

1 juni 2008
The Banner of Truth
2012 woorden
De NBV Studiebijbel

De NBV Studiebijbel

Hoewel de Bijbel voor veel mensen een belangrijke inspiratiebron is, zijn de verhalen en poëtische teksten vaak moeilijk toegankelijk en soms ronduit bevreemdend. Of je nu voorganger bent of vrijwilliger, lid van een bijbelgroep of thuis de verhalen leest, velen ervaren een grote afstand in ...

1 juni 2008
Kerkinformatie
Albert Kamp
604 woorden
Veertig jaar Raad van Kerken

Veertig jaar Raad van Kerken

Het jubileum wordt op de dag af veertig jaar na de oprichting van de Raad van Kerken in Nederland op 21 juni 1968 gevierd. Om het feest luister bij te zetten is een speciale versie gemaakt van het lied ‘Doorbreek onze muren’. Lokale raden van kerken, gemeenten en parochies wordt ...

1 juni 2008
Kerkinformatie
Frans Rozemond
803 woorden
van 15