131 resultaten
Filteren
van 14
De ander aanvaarden

De ander aanvaarden

Het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk wil afzien van verdere procedures tegen de Protestantse Kerk. Het adviseert de gemeenten zich neer te leggen bij de rechterlijke uitspraak dat je geen hervormde gemeenten kunt zijn buiten de Protestantse Kerk. Gaan twee kerken in de onderling ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
P.J. Vergunst
1622 woorden
Schepping alleen te geloven

Schepping alleen te geloven

Oratie dr. G. van den Brink [2, slot]Toen ik dr. G. van den Brink feliciteerde met zijn oratie, zei ik hem dat deze veel stof tot nadenken gaf, maar mij nog niet op een ander been had gezet. Dat moet ik dan nu, in te kort bestek en ter wille van de lieve lezer on ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
776 woorden
GLOBAAL BEKEKEN

GLOBAAL BEKEKEN

In een kerkblad troffen we nog eens het prachtige gedicht van Martinus Nijhoff over de kinderkruistochten:Zij hadden een stem in het licht vernomen:
’Laat de kinderen tot mij komen’.

Daar gingen ze, zingende, hand in hand,
Ernstig op weg naar ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
J. VAN DER GRAAF
595 woorden
Kandidaten

Kandidaten

Hieronder staan de namen en adressen van hervormd-gereformeerde kandidaten die bevoegd zijn in de dienst des Woords voor te gaan.P. Baas, Beekmanstraat 221, 8265 ZS Kampen, 038-3326968, pieterbaas81@gmail.com J.M. Bac, Roerdomplaan 38, 3704 XH Zeist, tel. 030-6971153, jmbac@casem ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
526 woorden
Evangelie en beeldcultuur

Evangelie en beeldcultuur

Dr. G.J. Mink stelt deze vraag in een publicatie van de Willem de Zwijgerstichting aan de orde. Onze tijd is de tijd van de digitale revolutie. Niemand kan zich daaraan onttrekken. Als voorzitter van de Stichting Christelijke Media Projecten / 3x M is Dr. Mink nauw betrokken bi ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
A. Noordegraaf
733 woorden
Vurig preken

Vurig preken

Preken is gezonde theologie in vuur en vlam zetten.
Het is een uitspraak van de bekende prediker Martin Lloyd-Jones.
Toen ik die onlangs tegenkwam, gaf het me te denken.
Het verwoordt voor mijn gevoel precies waar het om gaat.
Zowel in het proces van voorber ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
P.J. Visser
423 woorden
In gesprek over hyves

In gesprek over hyves

De Brochure Hyves, een korf vol vrienden is een uitgave van Mediawijzer. De ondertitel is veelzeggend: ouders en kinderen met elkaar in gesprek.Achter de naam Mediawijzer schuilt een groep van betrokken mensen vanuit kerk, onderwijs en kranten. Mediawij ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
T.C. Segers
654 woorden
GB-studieweek 2008 voor studenten theologie

GB-studieweek 2008 voor studenten theologie

Bondsnieuws
Evenals andere jaren belegt de Gereformeerde Bond ook dit jaar voor aankomende en gevorderde studenten theologie studiedagen. Met deze dagen wil het hoofdbestuur studenten die zich rekenen tot de hervormd-gereformeerde beweging in de Protestantse Kerk, ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
M.A. Kuijt
515 woorden
De gaande en komende Plaisier

De gaande en komende Plaisier

Op 6 juni nam dr. B. Plaisier afscheid als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Op 15 juni zal zijn opvolger, dr. A.J. Plaisier, aantreden. In de kerkelijke pers was het vertrek van dr. B. Plaisier al maandenlang aan de orde. Elf jaar lang bepaalde hij immers mede het gezicht, ...

12 juni 2008
De Waarheidsvriend
J. Maasland
1658 woorden
Minima in koopkracht achteruit

Minima in koopkracht achteruit

Een doorsneegezin gaat in 2009 een kwart procent in koopkracht vooruit. Dat is 0,75 procent minder dan waar het CPB eerder op rekende. De economische groei komt in 2009 uit op 1,25 procent van het bruto binnenlands product, raamt het planbureau. In maart ging het CPB nog uit van ee ...

12 juni 2008
Reformatorisch Dagblad
Redactie politiek
409 woorden
van 14