184 resultaten
Filteren
van 19
Calvijntentoonstelling

Calvijntentoonstelling

In het kader van het Calvijnjaar wordt van 8 mei tot 31 oktober 2009 in de Grote Kerk te Dordrecht de expositie ‘500 jaar Calvijn’ gehouden. Het is een multimediale tentoonstelling over leven, werk en invloed van Johannes Calvijn met een internationale uitstraling. Een driedimens ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
209 woorden
Diakenen en hun PGB…

Diakenen en hun PGB…

Diakenen zijn praktische, concreet ingestelde mensen. Als er gekozen moet worden tussen praten en vergaderen óf doen, dan weet een diaken het wel: dan wordt het dat laatste.
Liever actief en resultaatgericht aan de slag dan worstelen met stapels stukken.
Toch ontkomt ook een diaken ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
Kees Tinga
481 woorden
Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Bloemschikken in de Veertigdagentijd

Onlangs verscheen het boekje ‘Leven vanuit het geheim - Symbolisch Bloemschikken in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2009’. De werkgroep Symbolisch Bloemschikken bereidde aan de hand van de bijbellezingen in de tijd voor Pasen en de projecten van Kind op Zondag en Bonnefo ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
130 woorden
Ambtdragersbijeenkomsten Stuurgroep Werk in de Wijngaard

Ambtdragersbijeenkomsten Stuurgroep Werk in de Wijngaard

De Stuurgroep Werk in de Wijngaard, die onder voorzitterschap van prof. C.P. Veerman plannen voorbereidt voor een goede en betaalbare predikantsvoorziening voor elke gemeente, kreeg in november van de generale synode groen licht om haar voorstellen verder uit te werken. Over de definitieve v ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
210 woorden
Paasgroetenactie 2009

Paasgroetenactie 2009

Ook in 2009 kunt u weer paasgroetenkaarten sturen aan gedetineerden in Nederland en daarbuiten. Daarmee geven gemeenteleden gedetineerden een teken van hoop en vertrouwen op het nieuwe leven van Pasen.
Het gaat zo: de diaconie of zwo-groep bestelt kaarten, voorziet die van adressen en z ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
126 woorden
Studieavonden over de Vroege kerk

Studieavonden over de Vroege kerk

De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’ (THGB) organiseert met het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede een aantal studieavonden over het thema ‘De Vroege kerk en wij’. Alle belangstellenden zijn ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
195 woorden
Calvijn en Darwin

Calvijn en Darwin

Het jaar 2009 kent twee opvallende jubilarissen. Het is de grote reformator Johannes Calvijn en de bioloog Charles Darwin. Beiden schreven een boek dat geschiedenis heeft gemaakt. Calvijns Institutie (eerste druk 1536) heeft een onuitwisbaar stempel gezet op de gereformeerde tak van de Refor ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
Arjan Plaisier
721 woorden
Website telt 890 gospelgroepen

Website telt 890 gospelgroepen

De website www.gospelgroepen.nl is een snel en compleet informatiepunt over en voor alle solisten, groepen, bands en koren in christelijk Nederland. De site maakt gratis reclame voor christenen die actief zijn in de muziek en daarmee het evangelie bekend willen maken. De website maakt een sn ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
86 woorden
Ds. Weegink algemeen secretaris confessionelen

Ds. Weegink algemeen secretaris confessionelen

Ds. B.H. Weegink te Katwijk is algemeen secretaris geworden van de stichting ‘Schrift en Belijden’. Voor het eerst sinds 120 jaar heeft de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk, die de stichting in leven riep, weer een vrijgestelde kracht voor het landelijke werk. De p ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
118 woorden
Kerkbalans, daar geef je voor!

Kerkbalans, daar geef je voor!

Bestuurlijk en organisatorisch gaat het goed met Kerkbalans. De strategie van ‘Kerkbalans Nieuwe Stijl’, waarin maatwerk en het apart benaderen van doelgroepen belangrijke factoren zijn, werpt vruchten af. Over 2008 lieten de opbrengsten een stijging zien ten opzichte van het vor ...

1 februari 2009
Kerkinformatie
Frans Rozemond
1565 woorden
van 19