326 resultaten
Filteren
van 33
Leerde Petrus de verzoening niet?

Leerde Petrus de verzoening niet?

1. Inleiding
Wanneer je aan een aantal orthodoxe protestanten zou vragen om in één zin de inhoud van het christelijk geloof te verwoorden, welke zin zou dan het meest genoemd worden? Ik vermoed deze: “Jezus is voor mijn zonden gestorven.” Dit i ...

1 september 2009
Radix
Bart Kamphuis
6339 woorden
Personalia

Personalia

Henk Bakker is universitair docent Theologie en Geschiedenis van het Baptisme aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en doceert theologie en historische theologie aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten te Barneveld en aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Verder is hij betro ...

1 september 2009
Radix
563 woorden
Het geloof van de atheïst

Het geloof van de atheïst

In discussies over atheïsme gaat het om de vraag of God bestaat, waarbij ‘God’ de naam is van dat wezen dat almachtig is, alwetend, volkomen goed, eeuwig, alomtegenwoordig, de schepper van alle dingen en wiens bestaan noodzakelijk is.
Degene die deze vraag ontkennend be ...

1 september 2009
Radix
Rik Peels
René van Woudenberg
4618 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Roel Kuiper
Moreel kapitaal
De verbindingskracht van de samenleving
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
Motief 2009
287 pagina’s
ISBN 9789058813923

In Moreel kapitaal doet Roel Kuiper een inspirerende pogi ...

1 september 2009
Radix
Ringo Ossewaarde
Jan Marten Praamsma
Tymen J. van der Ploeg
Marnix Medema
Marten de Vries
8055 woorden
Fossielen in het DNA en hun betekenis voor het gesprek met creationisten

Fossielen in het DNA en hun betekenis voor het gesprek met creationisten

Inleiding
Biologen keken altijd naar het uiterlijk van planten, dieren en wat onder de microscoop krioelt. Paleontologen zochten altijd naar fossielen. Beide groepen zijn op zoek naar processen en wetmatigheden waarmee de veranderlijkheid van populaties en soorten begre ...

1 september 2009
Radix
Herman van Eck
6138 woorden
God’s Great Name

God’s Great Name

Rev. Ralph Erskine (1685-1752) An excerpt from the sermon “God’s Great Name, the Ground and Reason of Saving Great Sinners”. We next tender our exhortation to believers, in particular, who have run to this strong tower of salvation, the name of the Lord. O admire His g ...

1 september 2009
The Banner of Truth
Rev. Ralph Erskine
665 woorden
A New Servant in a Fishing Town

A New Servant in a Fishing Town

Rev. C. Vogelaar, Zwolle, the Netherlands Since the busy winter season has ended and there are no catechism classes, house visitations, and meetings of societies this time of the year, several significant changes have taken place on this side of the ocean. In the month of May ...

1 september 2009
The Banner of Truth
Rev. C. Vogelaar
1160 woorden
Onderzoek naar positie kerkelijk werkers

Onderzoek naar positie kerkelijk werkers

Als je niet exact weet over wie je het hebt, is het heel moeilijk om beleid te maken.
Dat gold zeker ook voor de groep kerkelijk werkers. Er bestaat weliswaar een register van kerkelijk werkers, maar daarin staat niet welke afgestudeerden een baan vinden. Hebben kerkelijk werkers overwe ...

1 september 2009
Kerkinformatie
Gert Noort
1265 woorden
Predikant op zoek naar kerkramen

Predikant op zoek naar kerkramen

Dominee J.P. Ende van de Protestantse Gemeente Biervliet/IJzendijke/Hoofdplaat heeft volgend jaar drie maanden studieverlof. In die periode gaat hij zich verdiepen in de achtergronden van glas-in-lood-/ gebrandschilderde ramen in kerkgebouwen. In welke categorie zijn ze onder te brengen (rel ...

1 september 2009
Kerkinformatie
132 woorden
X-Mas Proof

X-Mas Proof

Op zaterdag 12 december is het weer tijd voor hèt landelijke kerstfeest voor jongeren: X-Mas Proof. JOP organiseert dit kerstfeest in 2009 voor de derde keer.
Na Leiden en Arnhem zal het feest dit jaar plaatsvinden in Amsterdam. X-Mas Proof is een kerstevenement met sfeer, goede muziek ...

1 september 2009
Kerkinformatie
129 woorden
van 33