261 resultaten
Filteren
van 27
Het huwelijk - romantisch construct of door God gegeven levensvorm

Het huwelijk - romantisch construct of door God gegeven levensvorm

1 Inleiding
De schrijvers van het artikel In de ban van de ring. Over het huwelijk als dominant construct in seksegerelateerde kwesties (Derks/Tromp/Vos 2010: 2-21, in het vervolg D/T/V) stellen dat “wie morrelt aan de status quo op het gebied van sekse, gender en ...

1 juni 2010
Radix
Hans Schaeffer
4250 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

J.C. Kennedy,
Stad op een berg
De publieke rol van protestantse kerken
Zoetermeer: Boekencentrum 2010
Aantal pagina’s 187
ISBN 9789023921356

De Amerikaanse historicus James Kennedy is vooral bekend van zijn vaak aan ...

1 juni 2010
Radix
Ewout Klei
Remko Muis
Patrick Nullens
Tim Vreugdenhil
6843 woorden
Overleven levensbeschouwelijke organisaties de netwerksamenleving?

Overleven levensbeschouwelijke organisaties de netwerksamenleving?

Inleiding
Door toename in het zenderaanbod en de komst van internet en sociale media verandert het medialandschap de laatste jaren drastisch van karakter.1 Het accent verschuift van zender naar ontvanger. Of beter gezegd, het wordt steeds moeilijker te onderscheiden wie ...

1 juni 2010
Radix
Jan van der Stoep
7283 woorden
Radix Prijs – schrijf een artikel over geloof en wetenschap en win 250 euro!

Radix Prijs – schrijf een artikel over geloof en wetenschap en win 250 euro!

Radix Prijs
Speciaal voor studenten reikt Radix met ingang van 2010 jaarlijks een prijs uit voor het beste artikel over geloof en wetenschap. De student die het beste artikel inzendt, wint een geldprijs van 3 250,- en publicatie van het artikel in Radix. Radix ...

1 juni 2010
Radix
380 woorden
Afbreken of opbouwen: Is het 19e-eeuwse huwelijksideaal alleen een construct?

Afbreken of opbouwen: Is het 19e-eeuwse huwelijksideaal alleen een construct?

1. Drie stellingen
Graag reageer ik op het prikkelende artikel waarmee Derks, Tromp en Vos een eerder nummer van Radix uit deze jaargang verrijkten. Om trefzeker op hun betoog in te gaan, ontleed ik het tot drie afzonderlijke stellingen.
a. In gereformeerde (of bre ...

1 juni 2010
Radix
Ad de Bruijne
4337 woorden
Zijn schriftreligies technologisch gemedieerd?

Zijn schriftreligies technologisch gemedieerd?

Inleiding
In deze bijdrage beperk ik me tot de grote religies van het Westen: jodendom, islam en christendom, en met name tot de laatste. Deze religies worden ‘schriftreligies’ genoemd, omdat ze gegrondvest zijn op een canon van heilige teksten – respe ...

1 juni 2010
Radix
René Munnik
4385 woorden
Economie van de hebzucht

Economie van de hebzucht

How many times have
You heard someone say
If I had his money
I could do it my way
But little they know
That it’s so hard to find
One rich man in ten
With a satisfied mind
(Uit ‘A Satisfied Mind’. Tekst: Red Hayes en Jack Rhod ...

1 juni 2010
Radix
Niek Vogelaar
8183 woorden
Abstracts

Abstracts

Zijn schriftreligies technologisch gemedieerd?
Over de rol van het alfabet in de christelijke cultuur

René Munnik
De invoering van het alfabet heeft een immense invloed gehad op de westerse cultuur en haar religieuze wortels. Dat komt nie ...

1 juni 2010
Radix
762 woorden
Redactioneel

Redactioneel

U heeft hier weer een echte, ouderwetse Radix in handen. Maar voor hoelang nog?
De meeste wetenschappelijke tijdschriften worden tegenwoordig veel vaker via de computer dan in de gedrukte vorm gelezen. In sommige gevallen is er zelfs alleen een digitale versie. Bij Nature en Science kun ...

1 juni 2010
Radix
836 woorden
Themareis over duurzame energie in ontwikkelingslanden

Themareis over duurzame energie in ontwikkelingslanden

Impulsis, het loket voor particuliere ontwikkelingsinitiatieven van Edukans, ICCO en Kerk in Actie, biedt geïnteresseerden de kans om zelf te zien hoe duurzame energie producten een prachtig middel vormen voor armoedebestrijding. De deelnemers reizen begin oktober met deskundigen van ICCO na ...

1 juni 2010
Kerkinformatie
146 woorden
van 27