135 resultaten
Filteren
van 14
Opkomen voor Gods recht

Opkomen voor Gods recht

Micha komt van het platteland van Juda en hij wordt geroepen om te spreken in Jeruzalem. Heeft Amos de naam een boerenprofeet te zijn, uiteindelijk zou Micha wel eens de profeet kunnen zijn met het meeste recht op deze betiteling. In Micha ontmoeten we een man van het land, die recht op de m ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
B.M. van den Bosch
656 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

Beroepen te:
Den Bommel, kand. B. de Borst te Veenendaal.

Aangenomen naar:
Giessen-Oudekerk en Peursum, L. Lammers te Wezep-Hattemerbroek;
Nijkerk (wijk 2), J.P.J. Voets te Wijk bij Heusden, die bedankte voor Wekerom;
Oldebro ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
72 woorden
De Waarheidsvriend in de vakantie

De Waarheidsvriend in de vakantie

In de vakantieperiode zal de Waarheidsvriend enkele weken niet verschijnen, onder andere op 14 juli. Dit betekent dat het nummer van vandaag voor twee weken verschijnt. Het kantoor van de Gereformeerde Bond is in de komende tijd vrijwel alle dagen wel bemand. ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
44 woorden
Globaal bekeken

Globaal bekeken

In de naoorlogse jaren was een van degenen van wie het eerst de koninklijke onderscheiding werd afgenomen jhr. mr. D. J. de Geer, die minister-president was toen op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen. Menno de Bruyne in de Gezinsgids:

Eenmaal in Londen viel hi ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
627 woorden
De Calvijn voor managers

De Calvijn voor managers

Ik hoorde ooit over een Groningse landarbeider die alleen de Institutie van Calvijn in zijn boekenkast had en die een leven lang herlas. Nog niet zo gek. Slechts een paar oude boeken en daar echt iets mee doen. In plaats van het rusteloos bladeren in telkens weer nieuwe. De ‘Calvijn voor manage ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
J. Harteman
1922 woorden
Verlies voor heel de kerk

Verlies voor heel de kerk

Twee keer was De Ronde indiener van een gravamen, een bezwaar tegen het belijden van de kerk, ten aanzien van besluiten van de synode over homoseksualiteit. De eerste keer was dit in juni 1989 na de aanvaarding van de hervormde synode van een motie die als inhoud had dat ‘iedereen in de Nederla ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
P.J. Vergunst
1356 woorden
Gastvrijheid van belang

Gastvrijheid van belang

De CSFR viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Al zestig jaar is ze een gereformeerde studentenvereniging, waarop studenten de Bijbel bestuderen, hun geloofsleven en geloofsvragen bespreken, en zich naast hun studie ook maatschappelijk breder ontwikkelen. In de verenigingsactiviteiten staan ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
CSFR-bestuur 2011
873 woorden
Preekbeurtenbureau

Preekbeurtenbureau

Het adres van het preekbeurtenbureau, dat uitgaat van het hoofdbestuur, is de heer A. van Lunteren, Vierschaarserf 12, 3991 KD Houten, tel. 030-6373314, email: avanlunteren@filternet.nl. Kerkenraden en voorgangers dienen zich voor preekbeurten tot ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
82 woorden
Gezegend met de Geest

Gezegend met de Geest

Indrukwekkend, iedere keer weer, dat slot van de kerkdienst. Gods rijke zegen! Soms klinkt de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6 : 24-26, maar meestal klinken de woorden uit het slot van de tweede Korinthebrief. Wat wordt er nu gezégd met de woorden ‘…en de gemeenschap van de Heilige Geest’…? ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
G. Herwig
728 woorden
Weinig goede huwelijken?

Weinig goede huwelijken?

In eerste instantie lijkt het er inderdaad op dat het huwelijk praktisch en concreet in de Bijbel nauwelijks op een geslaagde manier voorkomt. Met de zondeval begint meteen het verval van het huwelijk. Of is het andersom: met het verval van het huwelijk begint de zonde? De boze weet Adam en Eva ...

7 juli 2011
De Waarheidsvriend
J. Flikweert
721 woorden
van 14