195 resultaten
Filteren
van 20
Na 65 jaar alsnog de huwelijkszegen

Na 65 jaar alsnog de huwelijkszegen

Het echtpaar Bote (87) en Fokje (85) Schoorstra-Hoekstra keerde vorig jaar, na enkele jaren in Dokkum te hebben gewoond, terug in Ternaard, waar ze lange tijd hadden gewoond. Door hun vroegere 21 kostersjaren hadden ze nauwe banden met de kerkelijke gemeenschap van Ternaard. Ds. Herman de Vr ...

1 november 2011
Kerkinformatie
Berber Bijma
1023 woorden
Kerst, feest van pure liefde

Kerst, feest van pure liefde

Veel gemeenten maken van de gelegenheid gebruik om de krant huis aan huis te verspreiden in de wijk, met daarbij een uitnodiging voor de kerstnachtdienst of de dienst op Eerste Kerstdag. Van de vorige kerstkrant, ‘Kerst, vol van hoop’, werden 450.000 exemplaren verspreid.
...

1 november 2011
Kerkinformatie
Janet van Dijk
482 woorden
Jongste diaken bevestigd in Stiens

Jongste diaken bevestigd in Stiens

Op 2 oktober werd tijdens een feestelijke dienst in de St. Vituskerk van de Protestantse Gemeente te Stiens Dorike Jonker bevestigd als diaken met een bijzondere opdracht. Zij zal meevaren met de christelijke organisatie Mercy Ships, die in Afrikaanse gebieden met slechte gezondheidszorg vaa ...

1 november 2011
Kerkinformatie
140 woorden
De kerken als arbeidsmarkt: een onderzoek

De kerken als arbeidsmarkt: een onderzoek

Arbeidsmarktonderzoek vormt in de sector 'kerkelijk werk' een nog onbetreden pad, zeker op het niveau van de plaatselijke gemeenten. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de omvang van de werksector, van het aantal arbeidsplaatsen en over de diverse beroepen in deze sector. Ook ov ...

1 november 2011
Kerkinformatie
Wietse Klukhuhn
606 woorden
Buurtnetwerken in Den Haag

Buurtnetwerken in Den Haag

Niemand kan zonder een sociaal netwerk.
Met officiële hulpverlening alleen kom je er niet. Uit het onderzoek van TNS Nipo naar sociaal konvooi en eenzaamheid blijkt dat ongeveer 30 procent van de Nederlanders ontevreden is over de sociale steun die ze ontvangen (zie www.eenzaam.nl ...

1 november 2011
Kerkinformatie
330 woorden
Ten geleide

Ten geleide

12,5 jaar geleden was de Nederlandse Hervormde Kerk in rep en roer. In Amsterdam waren tachtig predikanten, ouderlingen en diakenen geschorst. De consistorie van de Nieuwe Kerk was gekraakt. In Kootwijk was een kandidaat van de Vrije Universiteit bevestigd als predikant. Ook de gemeenten van ...

1 november 2011
Historisch Tijdschrift GKN
Peter Dillingh
729 woorden
Symposium: ‘Bekering: weer zin wekkend?’

Symposium: ‘Bekering: weer zin wekkend?’

De Stichting Utrechtse Studiedagen organiseert op vrijdag 18 november een symposium over bekering. Centraal staat de actuele betekenis van dit woord.
Er zullen twee lezingen gehouden worden: één vanuit het perspectief van de evangelische (en pinkster-) beweging, door prof ...

1 november 2011
Kerkinformatie
100 woorden
Kerken en kernenergie

Kerken en kernenergie

Kernenergie stond al eerder op de agenda van de Nederlandse kerken.
Begin jaren tachtig werd een Brede Maatschappelijke Discussie over Energiebeleid gevoerd. Het was een initiatief van de hervormde synode, die in 1977 had gepleit voor een bezinningsproces.
Aanleiding was een prin ...

1 november 2011
Kerkinformatie
Kees Tinga
632 woorden
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 4 december

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 4 december

De ‘pioniers’ van de Protestantse Kerk beginnen vaak met niets: geen kerkgebouw, geen gemeenschap van mensen eromheen, maar wel heel veel bewoners in bijvoorbeeld een vinexwijk.
Een plek waar we willen laten zien wat God kan betekenen in het leven van mensen, en een positiev ...

1 november 2011
Kerkinformatie
182 woorden
Kerstcollecte Kinderen in de knel 25 december

Kerstcollecte Kinderen in de knel 25 december

Anak Wayang, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Indonesië, geeft om kinderen!
In de kampongs, wijken, in Yogyakarta is veel werkloosheid en ouders worden opgeslokt door problemen. Hun kinderen dreigen op straat te belanden of in een verkeerd milieu te komen. Veel kinderen heb ...

1 november 2011
Kerkinformatie
200 woorden
van 20