358 resultaten
Filteren
van 36
Eenmaal volmaakt

Eenmaal volmaakt

Roemen is voor ons mensen niet vreemd. Niet alleen de wereld bejubelt haar idolen, roemt in haar idealen. We lezen in Gods Woord van een man die naar de tempel ging. Wij zouden zeggen: een keurige nette man die naar de kerk gaat. Uitwendig alles in orde. Wellicht gekleed zoals het behoort. ...

1 oktober 2012
Terdege
Ds. W. Nobel
598 woorden
Sponsorwandeling langs Grote Kerken in Nederland

Sponsorwandeling langs Grote Kerken in Nederland

De Grote Kerk van Drachten mag gerestaureerd en verbouwd worden.
Zo heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten besloten. Maar er zitten twee mitsen aan: er moet genoeg geld zijn en de verbouw mag niet drukken op de begroting van de protestantse gemeente. ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
Aukje de Bildt
589 woorden
‘Zeg soms nee tegen commissies en vergaderingen’

‘Zeg soms nee tegen commissies en vergaderingen’

Als zijn ambtstermijn over anderhalf jaar afloopt, wil hij zijn theologiestudie aan de Universiteit Utrecht weer oppakken. Maar zolang Martin nog wijkouderling van de protestantse gemeente in De Bilt is, ontbreekt hem de tijd om de opleiding tot predikant te volgen. Als medewerker bij het LR ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
Jacolien Weststrate
493 woorden
Dr. R. Reeling Brouwer

Dr. R. Reeling Brouwer

Op 5 oktober houdt dr. Rinse Reeling Brouwer zijn oratie bij de aanvaarding van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Miskotte/ Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Naast onderwijs en onderzoek behelst de leeropdracht ook het leveren van bij ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
222 woorden
Beroepscode predikanten en kerkelijk werkers online

Beroepscode predikanten en kerkelijk werkers online

De ‘Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers’ staan sinds kort op de website van de Protestantse Kerk. De tekst werd in november 2011 door de generale synode vastgesteld. Daaraan werd in april 2012 toegevoegd een ‘Handreiking voor predikanten en ke ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
189 woorden
Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek 4 november

Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek 4 november

Op zondag 4 november is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat Jasper Maas, die als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie werkt aan het Presbyteriaans Trainingscentrum in Tamale, Noord-Ghana, Hij geeft daar trainingen aan mensen uit omringende dorpe ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
222 woorden
Conferentie over belijden in deze tijd en cultuur

Conferentie over belijden in deze tijd en cultuur

Op zaterdag 6 oktober houdt de Confessionele Vereniging een landelijke conferentie over het thema ‘De kern van de kerk, belijden in deze tijd en cultuur’. Belijdend spreken is volgens de organisatoren niet in de mode. ‘Het past niet bij de tijdgeest die vrijheid en tolerant ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
169 woorden
Relatiemagazine Bries

Relatiemagazine Bries

In de tweede week van oktober wordt het tweede nummer van Bries, het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei, verstuurd naar donateurs, ambassadeurs en andere belangstellenden. Het magazine bevat onder meer een reportage over de pioniersplek Kop van Zuid in Rotterdam, een impressie ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
135 woorden
Herkenbaar drukwerk versterkt de kerk

Herkenbaar drukwerk versterkt de kerk

De Protestantse Kerk heeft samen met Multi Media Concepts (MMC) een nieuw initiatief ontwikkeld met als doel: samen drukwerk mogelijk maken dat betaalbaar en verzorgd is én voldoet aan de huisstijl van de Protestantse Kerk. Dat versterkt de uitstraling, eenheid én herkenbaarhei ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
Marloes Nouwens-Keller
204 woorden
Van Vollenhoven bepleit erfgoedsubsidies

Van Vollenhoven bepleit erfgoedsubsidies

Als scheidend voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds nam mr. Pieter van Vollenhoven op 6 september in Houthem het eerste exemplaar van ‘Oren van Steen’ in ontvangst. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van kerken- en monumentenverzekeraar Donatus. ...

1 oktober 2012
Kerkinformatie
128 woorden
van 36