259 resultaten
Filteren
van 26
De (on)redelijkheid van het (on)geloof

De (on)redelijkheid van het (on)geloof

Stefan Paas & Rik Peels
God bewijzen
Argumenten voor en tegen geloven
Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2013
384 pagina’s
ISBN 9789460037245Stel je een zevenpuntsschaal voor. Positie 1, helemaal links, staat voor ‘volkomen ...

1 juni 2014
Radix
Leon de Bruin
1469 woorden
Redactioneel

Redactioneel

Christenen wordt wel eens verweten met het hoofd in de wolken te lopen, alsof het hier beneden niet is en wereldverzaking hun roeping is. Of juist net als struisvogels het hoofd in de grond te steken, alsof het ondermaanse hen onverschillig laat en wereldgelijkvormigheid overal op de loer li ...

1 juni 2014
Radix
563 woorden
Morele ongevoeligheid

Morele ongevoeligheid

Zygmunt Bauman & Leonidas Donskis
Moral Blindness
The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity
Cambridge, MA: Polity Press, 2013
218 pagina’s
ISBN 9780745662756Op welke manier openbaart zich het kwaad in de samenleving van v ...

1 juni 2014
Radix
Jan van der Stoep
1128 woorden
Maria Cornelia Boon

Maria Cornelia Boon

(Den Helder 26 juli 1936 - Baarn 26 april 2012)
Studie theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gereformeerd predikant te Oldenzaal en Denekamp 20 mei 1979. Emeritus 3 1 dec. 1989.

Na de lagere school in Alkmaar, gymnasium A in Meppel en het Marnix Gymnasium in Rotterda ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
Elly Boon
665 woorden
Twee adelaars uit hetzelfde nest?

Twee adelaars uit hetzelfde nest?

De adelaar of arend is een belangrijk bijbels en christelijk symbool. Hij geldt als de koning van de vogels, verblijft bij de góden in de hemel en brengt daar de uitverkorenen onder de mensen heen. De zorg van God voor zijn uitverkoren volk is te vergelijken met een adelaar die zijn j ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
Jan Piet Barthel
1449 woorden
Johannes Verkuyl en het rassenvraagstuk

Johannes Verkuyl en het rassenvraagstuk

Op 5 december 2013 stierf, vijfennegentig jaar oud, Nelson Rolihlahla Mandela. Met zijn overlijden verloor de wereld een man die door zijn strijd tegen de apartheid, zijn jarenlange gevangenschap op Robbeneiland en de wijze waarop hij zijn ambt als president van Zuid-Afrika vervulde, een ico ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
Ruud Stiemer
6357 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Op i mei 2014 was het tien jaar geleden dat de Gereformeerde Kerken in Nederland opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Twee jaar eerder, in 2002, werd het Historisch Tijdschrift gkn opgericht. Uit de eerste redactievergadering herinner ik me, dat we het als redactieleden er snel ove ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
Frans Rozemond
731 woorden
Jan Taeke Bakker

Jan Taeke Bakker

(Leeuwarden 9 februari 1924 - Heino 16 februari 2012)
Studie theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gereformeerd predikant te Oude en Nieuwe Bildtzijl 2 juli 1950; Laren (nh) 2 mei 1954. Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (later Theologische Universiteit) te Kampen 28 mei ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
G. Neven
1274 woorden
Maarten Marie den Hollander

Maarten Marie den Hollander

(Utrecht i maart 1945 - Ermelo 5 maart 2011)
Studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Gereformeerd predikant te Mariënberg 6 febr. 1972, vanaf 27 april 1975 in combinatie met Sibculo; Assen 1 1 sept. 19 77; Meppel 28 nov. 1982; predikant met een bijzondere opdracht (geestel ...

1 juni 2014
Historisch Tijdschrift GKN
Henk Makkinga
1112 woorden
‘Dogmatiek moet kritisch zijn’

‘Dogmatiek moet kritisch zijn’

Aan het woord is dr. J. Muis, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). ‘Theologie probeert “goed van God te denken”, zoals Gunning het noemde. Goed van God denken en spreken verduistert Gods goedheid niet, maar verheldert deze. Het is een v ...

1 juni 2014
Kerkinformatie
513 woorden
van 26