277 resultaten
Filteren
van 28
Combi van kerkbeurzen

Combi van kerkbeurzen

www.kerkengemeente.nl

De vakbeurs Kerk en Gemeente vindt plaats op 20 en 21 maart 2015 in de Utrechtse Jaarbeurs. Op de beurs staan leveranciers van diensten en producten aan kerkrentmeesters, beheerders en kosters. Door de beurs te combineren met het inspiratie-evenement Leven &a ...

1 november 2014
Kerkinformatie
67 woorden
Veertigdagentijdcampagne 2015

Veertigdagentijdcampagne 2015

Het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie in 2015 is: Open je handen. Dat is gekozen vanuit het geloof dat God steeds opnieuw handen vult. En vanuit de opdracht om wat is ontvangen met elkaar te delen: een glimlach, een uurtje aandacht of geldelijke bijdrage. Zeven weken la ...

1 november 2014
Kerkinformatie
118 woorden
De weg naar heelwording

De weg naar heelwording

Gerenommeerde wetenschappers, therapeuten en ervaringsdeskundigen belichten de gevolgen van trauma tijdens een interdisciplinair symposium op 27 februari 2015. Aan de orde komen onder meer de verschillende fasen van traumatherapie, zingevingsvragen en rouw, religieuze thema’s, alsook k ...

1 november 2014
Kerkinformatie
165 woorden
‘Barth levert nieuwe inzichten voor de kerk‘

‘Barth levert nieuwe inzichten voor de kerk‘

Dr. Rinse Reeling Brouwer leverde kortgeleden het manuscript in van zijn boek over Karl Barth en de orthodoxie van na de Reformatie. Daarin probeert hij te achterhalen hoe de Kirchliche Dogmatik, het bekendste werk van Barth, dialogisch tot stand is gekomen. “Dit kan helpen om het niet ...

1 november 2014
Kerkinformatie
Dirk Visser
538 woorden
Wie ál te vreemd is, is eigenlijk niet zo welkom

Wie ál te vreemd is, is eigenlijk niet zo welkom

Die jongen met autisme en het syndroom van La Tourette kon opeens iets brullen of met zijn hoofd schokken. Sommige gemeenteleden vonden dat heel storend en reageerden misprijzend. “Je moet hem beter opvoeden!”, kreeg zijn moeder zelfs te horen. Uiteindelijk kwamen moeder en kind ...

1 november 2014
Kerkinformatie
Jan Kas
1038 woorden
Kleine synode geeft voordeeltje terug aan gemeenten

Kleine synode geeft voordeeltje terug aan gemeenten

Het overschot is ontstaan doordat plaatselijke gemeenten in 2013 meer traktementsgeld hebben afgedragen dan nodig was om de salarissen van de predikanten te betalen. Oorzaak hiervan is dat de traktementen zijn gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. Omdat de overheid sinds 2012 de salarissen ...

1 november 2014
Kerkinformatie
Frans Rozemond
524 woorden
'Als kerk hebben we een boodschap voor de stad’

'Als kerk hebben we een boodschap voor de stad’

“We vinden dat we als kerk moeten laten zien dat we er zijn en dat we een boodschap voor de stad hebben”, legt Kramer uit. “Met Kerst gaven we de laatste jaren altijd een foldertje uit, maar die haalt het niet bij de kerstkrant van de Protestantse Kerk die we al een paar ja ...

1 november 2014
Kerkinformatie
Janet van Dijk
278 woorden
Platform Overijsselse kerken

Platform Overijsselse kerken

Vertegenwoordigers van plaatselijke raden van kerken in Overijssel hebben een Platform van Kerken in Overijssel (PKO) opgericht. Doel: onderlinge afstemming en optreden als gesprekspartner voor onder meer de provinciale overheid. Tot vijf jaar geleden ontmoetten tientallen plaatselijke raden ...

1 november 2014
Kerkinformatie
106 woorden
Conferentie Kerk en Wereld

Conferentie Kerk en Wereld

Kerk en Wereld organiseert een conferentie over bezieling in de participatiemaatschappij. Kerk en Wereld werkt al jaren met actieve burgers, religieuze instellingen en maatschappelijke organisaties die bezield vormgeven aan maatschappelijke participatie. Maar nu de overheid zich terugtrekt e ...

1 november 2014
Kerkinformatie
118 woorden
Predikantsvrouwencontio

Predikantsvrouwencontio

Op donderdag 13 november 2014 houdt de Hervormde Predikantsvrouwencontio op gereformeerde grondslag haar jaarlijkse contiodag. Spreker is de heer A. Peters over het thema ‘Barmhartigheid’. ’s Middags geeft de heer A. C. Witvliet een presentatie over het werk van de stichtin ...

1 november 2014
Kerkinformatie
98 woorden
van 28