136 resultaten
Filteren
van 14
Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Bedankt
• voor Hasselt – Rouveen - Zwolle ds. J.C. den Ouden te Opheusden ...

28 mei 2015
Kerkblad
17 woorden
Oecumene

Oecumene

Als we dat zo waarnemen is het niet vreemd dat er nogal eens een beroep op ons, kerkmensen van de reformatorische gezindte, wordt gedaan om meer samen te doen. Kerken moeten, zegt men dan, juist het voorbeeld van broederlijke liefde geven en eensgezind optrekken. Niet op alle slakken zout le ...

28 mei 2015
Kerkblad
H. Vos
942 woorden
‘Ook mij …’

‘Ook mij …’

Heer’, ik hoor van rijken zegen …

1. Heer’! ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van dien milden regen,
Dropp’len vallen op mij neer!
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len valle ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. A.C. Rijken
1300 woorden
Gods stem in de welmenende nodiging van het Evangelie

Gods stem in de welmenende nodiging van het Evangelie

Theodorus Avinck (1740-1782) was geen predikant maar ouderling en een zeer godvrezend man. Hij was evenals Hendrik van Lis en de meer bekende Justus Vermeer een oefenaar. Hij was ook zeer onderlegd in de gereformeerde leer en ging voor in kleinere en grotere gezelschappen. Zijn verhandelinge ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. D. Heemskerk
636 woorden
En dan nu vrijheid van meningsvorming

En dan nu vrijheid van meningsvorming

Zo nu en dan, maar vaker dan ons lief is, worden we verrast en opgeschrikt door mensen die hun meningen ongezouten en in onfatsoenlijke of zelfs blasfemische taal de ether in gooien. Slechts weinigen maken er zich tegenwoordig nog druk om. De vrijheid van meningsuiting is in Nederland zo goe ...

28 mei 2015
Kerkblad
B.J. Spruyt
791 woorden
Kerkelijk jaarboek 2015 is uit!

Kerkelijk jaarboek 2015 is uit!

‘Fijn, het nieuwe jaarboek is verschenen!’ Door velen is uitgezien naar de verschijning van het jaarboek 2015 van de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om weer over de actuele gegevens te beschikken. De uitgave in boekvorm wordt nog steeds op prijs gesteld. Ga dus snel ...

28 mei 2015
Kerkblad
75 woorden
‘En als zij dit hoorden ...’

‘En als zij dit hoorden ...’

De tekst van onze overdenking begint met de woorden: ‘En als zij dit hoorden ...’ Eigenlijk staat er ‘horende’, wat verder nog weergegeven kan worden als ‘al horende’. Het waren niet alleen de laatste woorden uit de rede van Petrus, maar het geheel van zij ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. W. Roos
1074 woorden
Bijbelse lijnen voor onze kleding

Bijbelse lijnen voor onze kleding

Bijbelse lijnen
Het thema ‘kleding’ komt voor de eerste keer in Genesis 3 aan de orde. Wanneer Adam en Eva van God afscheid nemen, keren zij zich ook tegen elkaar. Ze verstoppen zich voor God in het struikgewas. Ze houden afstand van elkaar door zich te kled ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. C.P. de Boer
862 woorden
'Het gebed in de consistorie'

'Het gebed in de consistorie'

Broeders, wanneer wij het gebed achter in ons psalmboekje rustig overdenken, dan blijkt dat de opsteller van het algemene naar het bijzondere gaat. Met dat ‘algemene’ doel ik op de zegswijze ‘Want behalve dat wij allen (cursivering door mij, HZ) door de erfzonde voor U onre ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. H. Zweistra
921 woorden
De verhoging van Christus (2)

De verhoging van Christus (2)

Het koningschap van Christus komt in Zijn verhoging dan ook nadrukkelijker uit dan in Zijn vernedering. Vlak voor Zijn hemelvaart betuigt Hij het voor de oren van Zijn discipelen dat Hem alle macht was gegeven in hemel en op aarde (Matth. 28:18). De Heidelbergse Catechismus laat dan ook op g ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. K. ten Klooster
1001 woorden
van 14