136 resultaten
Filteren
van 14
Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Bedankt
• voor Hasselt – Rouveen - Zwolle ds. J.C. den Ouden te Opheusden ...

28 mei 2015
Kerkblad
17 woorden
‘Ook mij …’

‘Ook mij …’

Heer’, ik hoor van rijken zegen …

1. Heer’! ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van dien milden regen,
Dropp’len vallen op mij neer!
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len valle ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. A.C. Rijken
1300 woorden
Gods stem in de welmenende nodiging van het Evangelie

Gods stem in de welmenende nodiging van het Evangelie

Theodorus Avinck (1740-1782) was geen predikant maar ouderling en een zeer godvrezend man. Hij was evenals Hendrik van Lis en de meer bekende Justus Vermeer een oefenaar. Hij was ook zeer onderlegd in de gereformeerde leer en ging voor in kleinere en grotere gezelschappen. Zijn verhandelinge ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. D. Heemskerk
636 woorden
En dan nu vrijheid van meningsvorming

En dan nu vrijheid van meningsvorming

Zo nu en dan, maar vaker dan ons lief is, worden we verrast en opgeschrikt door mensen die hun meningen ongezouten en in onfatsoenlijke of zelfs blasfemische taal de ether in gooien. Slechts weinigen maken er zich tegenwoordig nog druk om. De vrijheid van meningsuiting is in Nederland zo goe ...

28 mei 2015
Kerkblad
B.J. Spruyt
791 woorden
‘En als zij dit hoorden ...’

‘En als zij dit hoorden ...’

De tekst van onze overdenking begint met de woorden: ‘En als zij dit hoorden ...’ Eigenlijk staat er ‘horende’, wat verder nog weergegeven kan worden als ‘al horende’. Het waren niet alleen de laatste woorden uit de rede van Petrus, maar het geheel van zij ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. W. Roos
1074 woorden
Bijbelse lijnen voor onze kleding

Bijbelse lijnen voor onze kleding

Bijbelse lijnen
Het thema ‘kleding’ komt voor de eerste keer in Genesis 3 aan de orde. Wanneer Adam en Eva van God afscheid nemen, keren zij zich ook tegen elkaar. Ze verstoppen zich voor God in het struikgewas. Ze houden afstand van elkaar door zich te kled ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. C.P. de Boer
862 woorden
'Het gebed in de consistorie'

'Het gebed in de consistorie'

Broeders, wanneer wij het gebed achter in ons psalmboekje rustig overdenken, dan blijkt dat de opsteller van het algemene naar het bijzondere gaat. Met dat ‘algemene’ doel ik op de zegswijze ‘Want behalve dat wij allen (cursivering door mij, HZ) door de erfzonde voor U onre ...

28 mei 2015
Kerkblad
ds. H. Zweistra
921 woorden
Jongeren over Bijbellezen

Jongeren over Bijbellezen

Niek-Jan Verloop (13 jaar) en Sybe van ’t Land (13 jaar) uit EdeWanneer lees je Bijbel?
Niek-Jan: “Bij elke maaltijd thuis, of op school en ’s avonds in bed.” Sybe vult aan: “En natuurlijk ook tijdens de dagopening o ...

28 mei 2015
Daniel
203 woorden
Looft de Heere

Looft de Heere

We weten allemaal, dat Psalm 117 niet de enige psalm is, die begint of eindigt met deze rijke oproep. Dit woord ‘Hallelujah’ vinden we ook niet alleen terug in het zogenaamde ‘Hallel’, de Psalmen 113 tot en met 118, die door de Joden op hun grote feesten gezongen werd ...

28 mei 2015
Daniel
ds. P. Honkoop
611 woorden
Gemeenten in het Nieuwe Testament

Gemeenten in het Nieuwe Testament

Jeruzalem is de centrale stad in de Bijbel. Alles draait om Jeruzalem. De stad van koning David. Ook de stad van het religieuze verzet tegen de van God gezonden profeten. De stad die de gezonden Zoon van God gedood heeft. Jeruzalem, verhoogde stad. Jeruzalem, stad van verbondsbrekers. Maar d ...

28 mei 2015
Daniel
Dirk-Jan Nijsing
856 woorden
van 14