308 resultaten
Filteren
van 31
Literatuur en secularisatie in Nederland

Literatuur en secularisatie in Nederland

Abstract Literaire fictie kan van grote invloed zijn op de manier waarop culturele veranderingsprocessen worden ervaren en herinnerd. De schrijver Jan Wolkers is gedurende zijn leven uitgegroeid tot één van de iconen van de cultureel-maatschappelijke transforma ...

1 september 2015
Radix
Jesseka Batteau
5261 woorden
Sociaal verantwoorde consumptie en levensovertuiging

Sociaal verantwoorde consumptie en levensovertuiging

Abstract Aan de hand van de theorie van gepland gedrag (theory of planned behavior) hebben we onderzoek gedaan naar sociaal verantwoorde consumptie (SVC) binnen verschillende christelijke stromingen. Eerder onderzoek naar de relatie tussen religiositeit en sociaal gedrag sug ...

1 september 2015
Radix
Johan Graafland
Steven de Jager
3765 woorden
Introductie op Richard J. Mouw

Introductie op Richard J. Mouw

Op 1 juni 2015 gaf dr. Richard J. Mouw aan de Theologische Universiteit te Kampen de eerste Herman Bavinck Lecture onder de titel “Neo-Calvinism: A Theology for the Global Church in the 21st Century”. Deze jaarlijkse publieke lezing is genoemd naar de gereformeerde theol ...

1 september 2015
Radix
Koert van Bekkum
2117 woorden
Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn?

Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn?

Abstract In het eerste deel van dit artikel zal worden beschreven hoe er in het Humanistisch Verbond (HV), de belangrijkste humanistische organisatie in Nederland, tegen religie en in het bijzonder het christendom aangekeken wordt. Getoond zal worden hoe de visie van het HV ...

1 september 2015
Radix
Martijn Stoutjesdijk
Roshnee Ossewaarde-Lowtoo
4570 woorden
Ode aan het evenwicht

Ode aan het evenwicht

Henry Kissinger
Wereldorde
Vertaling Huub Stegeman
Houten: Spectrum, 2015
461 pagina’s
ISBN 9789000341399Wanneer een boektitel uit slechts één woord bestaat, wees dan op je hoede. Ik kan me zo voorstellen dat dit g ...

1 september 2015
Radix
Ben Kraaijeveld
1276 woorden
Studiedag Zorgzame Kerk in de praktijk

Studiedag Zorgzame Kerk in de praktijk

Kerk in Actie organiseert op vrijdag 2 oktober samen met de Federatie van Diaconieën een studiedag over het thema ‘Zorgzame Kerk in de praktijk’. ’s Morgens presenteert prof. dr. Herman Noordegraaf, hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, de ...

1 september 2015
Kerkinformatie
Maurits van Stuijvenberg
179 woorden
COLLECTEN

COLLECTEN

Collecte Kerk en Israël 4 oktoberDe Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen, en enkele joodse ...

1 september 2015
Kerkinformatie
497 woorden
Kerk in 2030

Kerk in 2030

Het beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk en de Protestantse Gemeente in Enschede organiseren op 18 september het symposium ‘Geen mens gaat zover mee. Geloofwaardige gemeenschap in de post-christelijk 2030’. Waar liggen over 15 jaar de grote vragen voor de kerk in de samenl ...

1 september 2015
Kerkinformatie
79 woorden
Cursussen en studiedagen PCTE

Cursussen en studiedagen PCTE

Hieronder staat het overzicht van de cursussen en activiteiten van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) in de komende maanden. Aanmelding en nadere informatie over cursusinhoud, ook over het aanvragen van een cursus op maat voor de eigen gemeente: www.protestantsekerk.n ...

1 september 2015
Kerkinformatie
1243 woorden
‘Soms helpt de scherpe blik van een ander’

‘Soms helpt de scherpe blik van een ander’

De kerkorde geeft aan dat de visitatoren ‘zich op de hoogte te stellen van het geestelijk leven van de gemeente’ en ‘onderzoek doen naar de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping en naar de vervulling van de ambten en diensten’. “Om het scherp te zeggen& ...

1 september 2015
Kerkinformatie
JAN KAS
1012 woorden
van 31