77 resultaten
Filteren
van 8
Kleine kracht

Kleine kracht

Nu mijn nieuwe artikel: Er zijn momenteel in ons kerkverband diverse kleine gemeentelijke kernen waarvan het ledental nauwelijks boven de vijftig uitkomt. Als emerituspredikant preek ik veelvuldig in zulke kleine groepen. Omdat deze situatie in die gemeenten veel mankracht vergt, wil ik de a ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
P. Roos
904 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Adriaan van Belzen, Tot Zijn dienst bereid, Gesprekken over het werk in Gods Koninkrijk, paperback, 230 blz., € 9,95, Uitgeverij om Sions Wil, ISBN 978-94-91586-94-1.
In vijftien gesprekken met personen die elk op hun eigen wijze werkzaam zijn in het Koninkrijk God ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
570 woorden
Praten over preken. Een vervolg (3)

Praten over preken. Een vervolg (3)

Deze serie artikelen vindt haar aanleiding in een brief die ik medio juli ontving van één van mijn collega’s. Daarin werd de naam van wijlen ds. J.H. Velema genoemd, als de samensteller van tal van catechisatieboekjes. Daarin verdedigde hij de overtuiging “dat we de ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
J.M.J. Kievit
903 woorden
Loopjongens van God

Loopjongens van God

Genesis 41 begint met te zeggen: En het geschiedde ten einde van twee volle jaren… Dat laat iets zien van het lánge van die jaren. Jozef heeft de dagen geteld en met smart uitgezien naar het einde van zijn gevangenschap. Maar terwijl Jozef zo aan het worstelen is, gaat God werk ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
M.A. Kempeneers
644 woorden
Het Apostolicum (13)

Het Apostolicum (13)

De keurvorst Frederik de Derde heeft zich er voor ingezet dat het tekstmateriaal aan de vragen en antwoorden van de Catechismus werd toegevoegd. Een gedeelte daarvan is door hem zelf geleverd. In november 1563 werd een kerkorde uitgevaardigd. Een normale zaak, ook al in die tijd. Toch is er ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
M.C. Tanis
741 woorden
Twee

Twee

Nu, daar kan ik het volgende van zeggen. Als de Heere Jezus Nathanael ziet aan komen zegt Hij tot degenen die bij Hem staan iets over hem. Niet tot hem. Hij geeft een goed getuigenis van deze toekomstige discipel. En pas als Nathanael verbaasd reageert spreekt de Heere Jezus tot hem. Krijgt ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
K. Hoefnagel
829 woorden
Demas, de man bij de zilvermijn - 1

Demas, de man bij de zilvermijn - 1

Demas was een van de minder bekende medewerkers van Paulus. Zijn naam komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Twee maal wordt hij genoemd als één van de helpers uit de kring rondom de apostel namens wie hij de groeten overbrengt in zijn brieven: ‘U groeten Markus, Ar ...

4 oktober 2016
Bewaar het pand
A. Baars
1104 woorden
Terugblik op tropenjaren

Terugblik op tropenjaren

In de sobere werkkamer van de voorzitter van het college van bestuur hangen aan elke wand grote foto’s van jongeren in de puberleeftijd. Büdgen besteedde zijn hele loopbaan aan hen, 43 jaar lang. Morgen neemt hij afscheid tijdens een symposium met het thema ”Jongeren in kerk, school en samen ...

4 oktober 2016
Reformatorisch Dagblad
L. Vogelaar
1961 woorden
Nieuw logo voor stichting Ontmoeting

Nieuw logo voor stichting Ontmoeting

Ontmoeting, vooral bekend vanwege hulp aan dak- en thuislozen, richt zich ook op ex-gedetineerden, probleemgezinnen en andere mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij.Het vandaag gepresenteerde logo is ...

4 oktober 2016
Reformatorisch Dagblad
Redactie binnenland
66 woorden
Onlinebankieren kost heel veel banen

Onlinebankieren kost heel veel banen

ING had gisteren analisten en vermogensbeheerders in Amsterdam uitgenodigd om hen te trakteren op ingrijpende plannen, bedoeld om de winst te verbeteren. Maar topman Ralph Hamers bleef volgens hen toch te vaag over het toekomsti ...

4 oktober 2016
Reformatorisch Dagblad
Arie de Rooij
655 woorden
van 8