54 resultaten
Filteren
van 6
VOORTDURENDE OEFENING IN DE OVERDENKING VAN DE VERBORGENHEDEN VAN HET GELOOF…

VOORTDURENDE OEFENING IN DE OVERDENKING VAN DE VERBORGENHEDEN VAN HET GELOOF…

In het bevestigingsformulier voor ambtsdragers Staat de zinsnede dal ‘de ouderlingen schuldig zijn, Gods Woord naarstig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ik heb er uiteraard niet veel zicht op hoe deze woorden functioneren in ...

1 april 2000
Ambtelijk Contact
G.C. den Hertog
728 woorden
ZING DE HERE MET VREUGDE…

ZING DE HERE MET VREUGDE…

Als alles volgens planning verloopt zal in 2013 het nieuwe Liedboek voor(?) of van(?) de kerken verschijnen. Daar wordt her en der ongetwijfeld met spanning naar uitgezien. Ook door mij. Als je al zo’n vijftig jaar met liedteksten en kerkmuziek bezig bent geweest, wil je wel graag weten wat er v ...

1 oktober 2012
Ambtelijk Contact
Vuijk
503 woorden
EUTHANASIE - EEN GOEDE DOOD?

EUTHANASIE - EEN GOEDE DOOD?

‘Kijk, dit slik ik allemaal…’ Plompverloren zet ze de schoenendoos op tafel. Verwezen kijk ik er naar. Al die medicijnen.. elke dag? Ik ben bij een collega uit het verpleeghuis op bezoek. We deelden samen een kamer en ze heeft me net een paar dagen geleden verteld dat ze ongeneeslijk ziek is. Ka ...

1 april 2012
Ambtelijk Contact
C. Romkes
521 woorden
ARGUMENTATIE

ARGUMENTATIE

Doet argumentatie ertoe in voorkomende gevallen? Men zou denken dat men daarop als vanzelfsprekend ‘ja’ zou mogen antwoorden. Het lijkt er echter meer en meer op dat deze vanzelfsprekendheid anno 2011 onder spanning staat. DE POLITIEK Dat trof mij de laatste maanden ...

1 november 2011
Ambtelijk Contact
D. Quant
512 woorden
GEESTELIJKE VERZORGING ANNO 2012

GEESTELIJKE VERZORGING ANNO 2012

‘Mijn laatste jaren zou ik graag doorbrengen in een verpleeghuis… ‘ Deze zin, uitgesproken door broeders predikanten van rond de zestig, hoor ik regelmatig. Ze bedoelen dan natuurlijk als geestelijk verzorger en niet als bewoner. Hun wens komt voort uit het verlangen de drukte en de stress van d ...

1 november 2012
Ambtelijk Contact
C. Romkes
547 woorden
DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

Nee, ik ga u niet vragen of uw kipfiletje wel bio-vriendelijk tot stand kwam; ook ga ik u niet verteilen hoe goed ik me voel nu ik weet dat mijn tuinmeubelen gemaakt zijn van duurzaam gekweekt hout. Allemaal belangrijk natuurlijk, maar ‘de wereld draait door’ en in de Tweede Kamer maakt men zich ...

1 januari 2011
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
504 woorden
EEN SPECIALE DIENST

EEN SPECIALE DIENST

Afgelopen zondag heb ik een heel speciale dienst meegemaakt. Twee jonge vrouwen deden belijdenis van hun geloof. Dat komt toch wel meer voor, hoor ik u denken. Maar deze zusters deden belijdenis in een dienst voor doven en slechthorenden, omdat ze zelf slechthorend zijn. Onze eigen dovenpredikan ...

1 november 2013
Ambtelijk Contact
C. Romkes
533 woorden
DIENEND…

DIENEND…

Een aantal weken geleden was er op de radio een gesprek te beluisteren met prinses Laurentien. De meesten van ons zullen weten dat zij met haar man en kinderen in Brussel woont. Dat betekent niet dat zij niet van harte betrokken blijft bij het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving. Met ...

1 april 2011
Ambtelijk Contact
D. Quant
511 woorden
AL TE GOED…

AL TE GOED…

Inderdaad: …is buurmans gek. En in kerkelijke termen: gelovig is goed, goedgelovig is verkeerd. Ik heb het over de zogenaamd pastorie-oplichters, of de kerk-bedriegers. En deze column dient om voor dat gilde te waarschuwen. Ik maakte er al snel kennis mee, nog geen jaar was ik predikant: op een ...

1 maart 2011
Ambtelijk Contact
D. Quant
540 woorden
STILTE!?

STILTE!?

‘Oh oh’, dacht ik bij mijzelf, had ik maar niets gezegd.. Ik zat in een stiltecoupé toen twee oudere heren tegenover mij kwamen zitten. Met harde stem begonnen ze hun conversatie. Na enkele minuten vroeg ik of ze er erg in hadden dat ze in een stiltecoupé zaten. Dat had ik beter niet kunne ...

1 april 2014
Ambtelijk Contact
C. Romkes
512 woorden
van 6