169 resultaten
Filteren
van 17
Teken van reddende genade

Teken van reddende genade

Het initiatief van de predikant uit Emmeloord kreeg een positieve ontvangst. Ds. R. van Kooten, hersteld hervormd predikant in Apeldoorn, schreef in deze krant dat hij de aanpak om eerlijk de Bijbelse gegevens over de doop af te wegen en het gesprek vlot te trekken, waardeert. "Eigenl ...

3 september 2009
Reformatorisch Dagblad
Maarten Stolk
1976 woorden
In het Woord blijven

In het Woord blijven

"Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen."Johannes 8:30-31 Wat een mooi zinnetje. Velen geloofden in Hem. Wat moet dit voor Jezus bemoed ...

27 augustus 2009
Reformatorisch Dagblad
Ds. M. Maas
Hasselt
602 woorden
Rodekool op de kansel

Rodekool op de kansel

Nu zijn er de eeuwen door predikheren geweest die zich van hulpmateriaal op de kansel bedienden, hoewel om uiteenlopende redenen. Henk de Jong geeft bijvoorbeeld in zijn boekje "Kerkbank in, kerkbank uit" staaltjes van creativiteit om de hoorders de slaap te onthouden: "(?) ...

25 juni 2009
Reformatorisch Dagblad
Dr. ir. J. van der Graaf
853 woorden
Enkele meters tijd zijn zo voorbij

Enkele meters tijd zijn zo voorbij

Van achter de donkere wolken komt weer een bleek zonnetje tevoorschijn, voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) half december ten aanzien van de Nederlandse economie. "Ik moest denken aan een oude auto", reageert ds. Blom, die nu en dan ook zijn pen roert voor Ecclesia, het blad ...

31 december 2009
Reformatorisch Dagblad
Eunice Hoekman-van Stuijvenberg
1282 woorden
Gods heerlijkheid in 6909 talen

Gods heerlijkheid in 6909 talen

"Als uw God zo machtig is, waarom spreekt Hij mijn taal dan niet?" Deze vraag van een indiaan in Guatemala gaf 75 jaar geleden de aanzet tot de oprichting van het Summer Institute of Linguistics (SIL). Van een taalkundige zomerschool voor twee studenten in 1934 is SIL uitgegroeid ...

11 juni 2009
Reformatorisch Dagblad
Willem van Klinken
1514 woorden
De Kalvijnstudies van Allard Pierson

De Kalvijnstudies van Allard Pierson

Allard Pierson 1831-1896 Zo vindt Pierson het leven van Calvijn een tragedie. "Op zijn leven wil geen zonnestraal toeven. De Zwitserse bergen, het meer van Genève, generlei schoonheid schijnt voor hem te bestaan." En zijn betekenis "is nog altijd een verschijn ...

18 juni 2009
Reformatorisch Dagblad
H. Boele
1475 woorden
Woorden van waarde

Woorden van waarde

Er is de laatste jaren genoeg aandacht voor hoe ouders hun kinderen (moeten) grootbrengen. Het taboe op opvoed¡problemen verdwijnt. Boeken, tijdschriften en televisieprogramma's zoomen in op ruziënde kinderen en wanhopige ouders. Ook over de geloofsopvoeding ontstaat meer openhe ...

25 juni 2009
Reformatorisch Dagblad
Eunice Hoekman-van Stuijvenberg
1900 woorden
Vervolgd

Vervolgd

"Ik ben vaak bang", geeft ds. Ertan Cevik (43) toe. "Maar met Gods hulp kan ik mijn angst overwinnen." Cevik is predikant van de enige officiële baptistengemeente in Turkije, in de West-Turkse miljoenenstad Izmir. Als hij zijn huis verlaat, weet hij niet of hij lev ...

31 december 2009
Reformatorisch Dagblad
Willem van Klinken
737 woorden
Uren, dagen, maanden...

Uren, dagen, maanden...

"We waren altijd nogal vroeg en konden uit onze hoge banken aan een der zijkanten, die men bochten noemde, de binnenkomende schare goed zien. (?) De vele brandende kaarsen in de grote geelkoperen kronen, die aan de lange enigszins gedraaide staven vanuit het dak boven de hoofden der m ...

31 december 2009
Reformatorisch Dagblad
Ds. M. van Kooten
890 woorden
Vernietigd

Vernietigd

". Paulus maant in dit hoofdstuk tot eenheid en ootmoed. Hij stelt de gemeente Gods te Filippi de Heere Jezus Christus in Zijn staat van vernedering tot een voorbeeld. Hij schrijft: "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." Hij maant hen dus tot ...

23 juli 2009
Reformatorisch Dagblad
Ds. H. Molendijk
Grafhorst
693 woorden
van 17