54 resultaten
Filteren
van 6
GEREFORMEERD KERKRECHT IN KORT BESTEK

GEREFORMEERD KERKRECHT IN KORT BESTEK

Met enige regelmaat verschijnt er in de kring van de Gereformeerde Gemeenten materiaal op het gebied van het kerkrecht. Met name wijlen ds. K. de Gier (zijn naam wordt in dit nieuwe boek met ere genoemd) heeft zijn sporen op dit gebied verdiend. De ontwikkelingen gaan echter door en daarom is he ...

1 mei 2012
Ambtelijk Contact
D. Quant
540 woorden
AANZETTEN VOOR EEN ETHIEK

AANZETTEN VOOR EEN ETHIEK

Het werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Het mag bekend zijn welke plaats Bonhoeffer innam: door zijn houding van actief verzet tegen de nazi’s werd hij uiteindelijk kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog opgehangen. ...

1 oktober 2012
Ambtelijk Contact
Buijs
571 woorden
HET GOED RECHT VAN DE KERK

HET GOED RECHT VAN DE KERK

Er verscheen begin 2009 op het gebied van het kerkrecht een dik boek, dat eerder verschenen boeken actualiseert en verbreedt: het boek van de hoogleraar kerkrecht en oecumene aan de Protestantse Theologische Universiteit L.J. Koffeman – jarenlang was hij deelnemer aan het Contactorgaan Gereforme ...

1 april 2011
Ambtelijk Contact
D. Quant
521 woorden
DE KERK EN DE SAMENLEVING

DE KERK EN DE SAMENLEVING

Onlangs verschenen er twee boeken waarin dezelfde thematiek aan de orde wordt gesteld: wat is de rol van de kerk in de moderne samenleving? Dekker, emeritushoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit, beantwoordt de vraag van de hoofdtitel van zijn boek bevestigend. De manier waaro ...

1 november 2011
Ambtelijk Contact
G.C. den Hertog
504 woorden
EEN APOSTOLAIRE KERK?

EEN APOSTOLAIRE KERK?

De hersteld hervormde predikant (met christelijke gereformeerde wortels) Van Kooten schreef een lijvig boekwerk, waarmee hij de titel van doctor in de theologie verwierf. Een meer dan verdiende kroon op jarenlange noeste arbeid, naast alle andere werk waartoe hij zich plaatselijk en landelijk ge ...

1 september 2013
Ambtelijk Contact
D. Quant
524 woorden
AFWEZIGHEID VAN GOD

AFWEZIGHEID VAN GOD

Vorig jaar verscheen van dr. W. Dekker zijn boek Marginaal en missionair. Dat was - zoals de ondertitel luidde - een ‘kleine theologie voor een krimpende kerk’. Het boek is inmiddels een ware bestseller. Eind vorig jaar promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op deze studie, die op het ...

1 december 2012
Ambtelijk Contact
den Hertog
509 woorden
IN DE TEGENAANVAL

IN DE TEGENAANVAL

De kerk zit vandaag in de hoek waar de klappen vallen. Konden we tot zo’n tien jaar geleden misschien nog denken dat de ontkerkelijking aan de deur van de kleine orthodoxe kerken voorbij zou gaan, inmiddels weet iedereen beter. Waar ligt dat aan? Is het christelijk geloof niet meer bij de tijd? ...

1 februari 2012
Ambtelijk Contact
G.C. den Hertog
516 woorden
BIBLEBELT ONLINE

BIBLEBELT ONLINE

Wanneer bepaalde lezers op grond van de ondertitel die rept van ‘bevindelijk gereformeerden’ denken dat dit boek voor hen dus niet interessant is, dan vergissen ze zich. Er worden in dit boek diverse zaken aan de orde gesteld die mijns inziens voor ons hele kerkverband van belang zijn. Het boek ...

1 maart 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
447 woorden
GOD IN HET VIZIER

GOD IN HET VIZIER

In dit helder geschreven boek neemt John Lennox (wetenschapper, wiskundige, hoogleraar aan de universiteit van Oxford én overtuigd christen)de handschoen op tegen de ‘Bright Brigade’ het gezelschap van intellectuele wetenschappers die niets willen weten van God en geloof. Het gaat dan om namen al ...

1 april 2014
Ambtelijk Contact
Vuijk
537 woorden
RELIGIE IN NEDERLAND

RELIGIE IN NEDERLAND

Met regelmaat verschijnen er handboeken, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Als we ons beperken tot het christendom, dan kan men denken aan de boeken van Hoekstra c.s., die met regelmaat bijgewerkt worden en onder al dan niet dezelfde titel opnieuw verschijnen. Maar op het veld van religie ...

1 februari 2009
Ambtelijk Contact
D. Quant
520 woorden
van 6