2.910 resultaten
Filteren
van 291
Het stervensgeheim

Het stervensgeheim

"En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik sterf..." Genesis 50:24a Het is aangrijpend te staan bij een sterfbed. De vale vlerken van de dood grijpen zeker. Alles breekt. Het lichaam wordt roerloos en koud. De hand stil. Het oog traant niet meer, maar verkilt. De lief ...

17 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Ds. A. F. Kaars
Papendrecht
843 woorden
Schone schijn aan de Nieuwezijds

Schone schijn aan de Nieuwezijds

Egbert zat niet lekker in zijn vel. Als verkoopleider bij een houtverwerkingsbedrijf had hij een mooie baan, een leuk salaris en een baas met wie hij het uitstekend kon vinden. Ook thuis was alles in orde. En toch was er iets dat hem onzeker maakte. Hij voelde dat er spanningen groeiden tu ...

24 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door J. van Klinken
2132 woorden
Pannetje soep als gave aan de armen

Pannetje soep als gave aan de armen

In de oud gereformeerde gemeente van Geldermalsen heeft het girale geldverkeer nog nauwelijks zijn intrede gedaan. Ouderling J. B. Philibert vindt het goed zo. "Ik denk dat de tekst over de linker- en de rechterhand een aanwijzing geeft om zo mogelijk anoniem te geven. Maar we moeten ...

23 maart 2000
Reformatorisch Dagblad
Door J. M. D. de Heer
2086 woorden
Waar de troon des satans is

Waar de troon des satans is

Een massagraf werd Cambodja toen in de jaren '70 de communistische leider Pol Pot 2 miljoen van zijn landgenoten afslachtte. Toen de democratie eindelijk weer hersteld was, verschrompelde de Rode Khmer tot een schaduw van haar vroegere omvang. Inmiddels is ze ontbonden en al haar bezitting ...

24 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Timothy Tow
761 woorden
"Soms hebben minderheden dictator nodig"

"Soms hebben minderheden dictator nodig"

Het is ondertussen nog niet rustig in het land. De belangrijkste advocaat van Sharif werd eerder deze maand doodgeschoten in zijn kantoor in het centrum van Karachi. De voormalige premier staat samen met zijn broer en vijf anderen terecht op beschuldiging van ontvoering, poging tot moord, ...

23 maart 2000
Reformatorisch Dagblad
Door G. Roos
1705 woorden
Gehoorzaamheid geleerd

Gehoorzaamheid geleerd

"Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden." Hebreën 5:8. Het is altijd weer een opvallend woord als we lezen dat Jezus gehoorzaamheid geléérd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden. We zijn, nu de ...

23 maart 2000
Reformatorisch Dagblad
Koeijer
ds. R.W. de
829 woorden
Kwelling in kwade verzoekingen

Kwelling in kwade verzoekingen

"De Heere verzoekt niet tot het kwade, Jakobus 1:13: "Niemand als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand." Toch lezen we in Genesis 22:1 dat God Abraham verzocht. Zo wordt verzoeken o ...

17 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1939 woorden
Lokerse, met gouden letters

Lokerse, met gouden letters

Oud is ook de spreuk op het minder oud lijkende bord in de zuidkapel: "Sijt ghedachtich den Armen, Wie dat ghij zijt. Wilt harer ontfarmen, Soo wordij ghebenedijt." In de consistorie hangt een hoogbejaarde klok tussen de predikantenborden die laten zien wie hier sinds 158 ...

17 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
1139 woorden
Wereldraad, doof aan het linkeroor

Wereldraad, doof aan het linkeroor

Vijftig jaar geleden leek er een gouden toekomst weggelegd voor de eenheid van de kerken. Het waren niet de minste mannen die zich in het door de oorlog verwoeste Europa voor geestelijke en oecumenische wederopbouw inzetten. In een interview in zijn kamer aan de universiteit Heidelberg, pr ...

17 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door drs. Beatrice Jansen-de Graaf
1849 woorden
De stenen trots van Chichester

De stenen trots van Chichester

Thomas Cranmer (1489-1556) speelde als adviseur van Hendrik VIII (1491-1547) een belangrijke rol in de breuk met Rome en de verzelfstandiging van de Engelse kerk. De bisschop was de Reformatie toegedaan. De koning zocht zijn eigen voordeel, scheidde van Catharina van Aragon en negeerde de ...

11 mei 2000
Reformatorisch Dagblad
Door G. Roos
1721 woorden
van 291