117 resultaten
Filteren
pagina> van 12
„Geloof in Middelaar in de schepping is kernpunt”

„Geloof in Middelaar in de schepping is kernpunt”

. Zuiddam dinsdag tijdens een gastcollege. Prof. Zuiddam, hoogleraar Nieuwe Testament en kerkhistorie ... ”.Prof. Zuiddam begon zijn lezing door uit te leggen dat er voor de historische Jezus veel getuigen ... . Prof. Zuiddam: „De Vroege Kerk beleed de prehistorische Jezus.” Uit de belijdenis van Nicea ... .”In het denken van Calvijn over Christus is het essentieel dat Christus ook Schepper is, aldus prof. Zuiddam ... .”Als argument tegen theïstische evolutie gebruikt prof. Zuiddam het belijden van de prehistorische Jezus ...

18 april 2018
Reformatorisch Dagblad
Van onze correspondent
463 woorden
Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen

Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen

Prof. dr. B. A. Zuiddam hield gisteren aan de Vrije Universiteit een lezing over de vraag ... iets van de laatste eeuwen, aldus prof. Zuiddam. Hij besprak tegenwerpingen die twee Griekse filosofen uit de tweede ... van deze heidense filosoof is tegenwoordig breed geaccepteerd onder oudtestamentici, constateert prof. Zuiddam ... was een verzinsel van vrienden die teleurgesteld waren over Zijn dood.Volgens prof. Zuiddam ... en is betrouwbaar omdat ten diepste God Zelf aan het Woord is in deze boeken. Zuiddam illustreerde dit aan de hand ...

10 juni 2015
Reformatorisch Dagblad
Redactie kerk
440 woorden
\ferdwenenArie Boekholt terecht

\ferdwenenArie Boekholt terecht

om te vertellen dat hij inderdaad „ergens op de Veluwe" zat. 's Avonds nam hij contact op met de familie Zuiddam ... , die hem wist te bewegen bij hen te komen. Mevrouw Zuiddam wist vanmorgen nog niet waar Arie zich de afgelopen ... week heeft opgehouden. Voorlopig blijft de schipperszoon bij de familie Zuiddam. Wel ...

21 maart 1994
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
123 woorden
Raad Ermelo stemt in met kinderopvang

Raad Ermelo stemt in met kinderopvang

opvoeden. Woordvoerder B. A. Zuiddam van de RPF/GPV-fractie vroeg zich af of kinderen een sta ... in de weg vormen. Ook voelde Zuiddam er niets voor om tweeverdieners te subsidiëren. Wethouder A. C ... . Strijbos wees de kritiek van de hand. Hij vond de benadering van Zuiddam van een bedenkelijk peil. ...

21 december 1990
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
143 woorden
Lees auteurs van Vroege Kerk vanuit hun context en tijd

Lees auteurs van Vroege Kerk vanuit hun context en tijd

Wat doen wij met informatie aangereikt door de kerkvaders? Benno Zuiddam brengt hen ... . Volgens Zuiddam lazen ‘de’ kerkvaders op de juiste wijze, namelijk zoals hij meent ... dat uit het scheppingsbericht in Genesis valt op te maken. Het gaat daarin, volgens Zuiddam, om geschiedenis, een jonge ... moeite) een reeks citaten te geven uit vroegchristelijke auteurs die Zuiddams visie lijken ... van de Hebreeuwse grondtekst waarop bijvoorbeeld de Statenvertaling berust. Daarover hoor ik Zuiddam ...

1 mei 2018
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. Johannes van Oort
1026 woorden
Centrum voor Patristiek haalt Zuiddam binnen

Centrum voor Patristiek haalt Zuiddam binnen

Zuiddam zal zich vooral gaan bezighouden met het onderzoek naar de ervaring ... , een Nederlandse tijdschrift over de Vroege Kerk.Zuiddam studeerde journalistiek en vervolgens theologie ...

15 november 2012
Reformatorisch Dagblad
Kerkredactie
142 woorden
Routekaart voor de kerkgeschiedenis

Routekaart voor de kerkgeschiedenis

Buitenlandse theologieBlijkens het voorwoord schreef Zuiddam ... , ook door niet-christenen. Waarom?Ter inleiding geeft Zuiddam aan dat hij in Nederland is opgegroeid ... . Maar de kerk als eenmakende factor was verdwenen.Prof. Zuiddam zegt: Om het heden te begrijpen moeten we ... niet te verdwalen biedt Zuiddam de lezer een landkaart aan. Ik houd van zo'n helikopterview.Actueel ...
Zuiddam geeft de gebruikelijke historische indeling in zes perioden, maar kiest ongebruikelijke subtitels ...

5 november 2011
Reformatorisch Dagblad
drs. C. Blenk
815 woorden
"Hout doet altijd iets met je"

"Hout doet altijd iets met je"

Naam: Daan Zuiddam Leeftijd: 52 jaar Bedrijf: Protecta/Conserduc/Renofors ... wie ik hebben moet: Daan Zuiddam. Die is enthousiast over zijn werk, kundig in zijn vak en nog strengkerkelijk ook. Net ... . Na het drogen kan dat worden geschuurd en geschilderd." Prachtig werk, vindt Zuiddam. Niet alleen ... van de houten vloeren 'gekrabt'. Zuiddam loopt als een museumgids door het pand en laat al het restauratiewerk ... , vindt Zuiddam. De officierswoningen bij Fort Zeelandia in Paramaribo? "Een prachtig project ...

10 april 2006
Reformatorisch Dagblad
Aad van Toor
647 woorden
RPF wil contact met Ermelo in Zuid-Afrika

RPF wil contact met Ermelo in Zuid-Afrika

of goedpraat", zo stelt de Ermelose RPF-lijsttrekker B. Zuiddam.
De RPF-voorman maakte dit jaar ... . 
Zuiddam is lid van het provinciaal bestuur van de RPF in Gelderland. De RPF in Ermelo voert besprekingen ...

1 november 1989
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
166 woorden
Dr. Zuiddam doet intrede in kerk in Australië

Dr. Zuiddam doet intrede in kerk in Australië

Dr. Zuiddam was oorspronkelijk lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij studeerde ... . Launceston is zijn eerste gemeente. In Zuid-Afrika werd dr. Zuiddam niet toegelaten tot de Nederduits ...

20 juli 2000
Reformatorisch Dagblad
Van onze kerkredactie
189 woorden
pagina> van 12