bekeringsgeschiedenissen

Bekeringsgeschiedenissen

In deze collectie is een deel van de documenten uit de complete ‘Collectie Cor W. Stigter’ opgenomen. De complete Collectie Cor W. Stigter bevat enkele duizenden brochures, waaronder bekeringsgeschiedenissen, preken, theologische werken en door predikanten geschreven bellettrie. De deelcollectie Cor W. Stigter bevat momenteel ruim tweehonderd documenten, hoofdzakelijk bekeringsgeschiedenissen uit de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Op termijn zullen meer documenten uit de Collectie Cor W. Stigter in Digibron opgenomen worden.

Wat is opgenomen in Digibron?

Ruim tweehonderd documenten uit de Collectie Cor W. Stigter, met name bekeringsgeschiedenissen uit de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.

Contact

Deze collectie is door Erdee Media Groep gedigitaliseerd. Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met digibron@erdee.nl