Gebruiksvoorwaarden Digibron

Digibron is eigendom van Erdee Media Groep (EMG). Op deze site en alle daarin opgenomen content zijn de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing.

Alle rechten van in Digibron getoonde content, anders dan uit het Reformatorisch Dagblad en Terdege, berusten bij anderen dan EMG.

Van een groot aantal jaargangen van het Gereformeerd Weekblad, evenals van alle brochures uitgegeven bij drukkerij Bout, bij Romijn en Van der Hoff en bij Van den Tol, berusten de rechten bij Uitgeverij Den Hertog.

U mag als bezoeker de inhoud van deze site daarom alleen gebruiken voor privé-doeleinden als hobby of studie.

Dit houdt in dat u een print van een artikel, een serie artikelen of een foto mag maken, maar die slechts voor eigen gebruik mag bestemmen. Verspreiding op papier of als digitaal bestand is verboden, zowel voor commerciële als niet-commerciële doelen.

U mag, met bronvermelding, citeren uit artikelen, mits u zich houdt aan de bepalingen van de Auteurswet.

Voor ieder ander doel of elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden.