brochures-sgp

Brochures (SGP)

Deze collectie bevat enkele honderden brochures uit de collectie theologische werken van de bibliotheek van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De collectie bevat met name tijdredes en brochures van Groen van Prinsterer en Ph.

J. Hoedemaker uit de periode 1837-1910, maar ook studiebrochures, verkiezingsprogramma’s en partijredes uit de periode 1953-2007. Ook een bundeling partijredes van P. Zandt en G.H. Kersten uit de periode 1926-1961, getiteld Hoort de roede, is in de collectie opgenomen.

Wat is opgenomen in Digibron?

Enkele honderden brochures uit de collectie theologische werken van de bibliotheek van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met de Staatkundig Gereformeerde Partij.

SGP
Dinkel 7
3068 HB Rotterdam
Tel. 010-7200775
Fax. 010-7200784
e-mail : voorlichting@sgp.nl
Website : http://www.sgp.nl