daadkracht

Daadkracht

Daadkracht is een uitgave van stichting Woord en Daad, een christelijke hulporganisatie die in 1973 opgericht is. Daadkracht is gericht op ondernemers en andere belangstellenden die betrokken zijn bij Woord en Daad. De periodiek verscheen aanvankelijk twee keer per jaar en tegenwoordig drie keer per jaar.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle nummers van Daadkracht tot en met 2018 zijn in Digibron opgenomen. Advertenties en agenda’s zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Daadkracht is een uitgave van Woord en Daad. Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met deze stichting.

Postbus 560
4200 AN Gorinchem
Tel. 0183-611800
Fax. 0183-611808
E-mail: bedrijven@woordendaad.nl
Website: https://www.woordendaad.nl/voor-ondernemers