de-reformatie

De Reformatie

Het eerste nummer van De Reformatie verscheen op 24 september 1920 en droeg de ondertitel ‘Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven’. Van 1924 tot 1952 stond het blad sterk onder invloed van K. Schilder, de gereformeerde theoloog en hoogleraar wiens afzetting als hoogleraar in 1944 leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Van 1935 tot zijn overlijden in 1952 was Schilder zelfs de enige redacteur van het blad. De Reformatie verscheen in de periode augustus 1940 tot en met juni 1945 niet. In december 2014 verscheen het laatste nummer van De Reformatie. Daarna fuseerde het met het blad Opbouw. De nieuwe uitgave draagt de naam OnderWeg.

Wat is opgenomen in Digibron?

De nummers van 24 september 1920 tot en met 27 september 1952 zijn door de aanbieder, het Historisch Docuementatiecentrum van het Protestantisme (HDC) aan de Vrije Universiteit, opgenomen in Digibron.

Contact

Universiteitsbibliotheek Collectie HDC
Dhr. J.F. Seijlhouwer, HG kamer 1B-42
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Tel : 020-15485226
E-mail : hans.seijlhouwer@vu.nl
Website : https://www.hdc.vu.nl