gegevensboeken

Gegevensboeken

Bij een viertal lustra gaf de Vrije Universiteit gegevensboeken uit, bevattende een groot aantal fata en data over de VU, over studenten, hoogleraren, promoties, etc.

Wat is opgenomen in Digibron?

De Gegevensboeken uit 1930, 1950, 1980 en 2010

Contact

GeheugenvandeVU

Geheugen van de VU (Colofon)