het-stichtsche-wekkertje

Het Stichtsche Wekkertje

Het eerste nummer van Het Stichtsche Wekkertje verscheen op 6 juli 1888. Een hoofdredacteur werd aanvankelijk niet vermeld, maar het is duidelijk dat J. Wisse, predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk, vanaf 1889 de redactie voerde. Het Stichtsche Wekkertje verscheen aanvankelijk tweewekelijks, maar ging al vanaf eind 1888 wekelijks verschijnen. Eind december 1889 verviel ‘Stichtsche’ uit de titel van het blad. In september 1892 werd de titel opnieuw gewijzigd, in De Wekker. De Wekker is sindsdien het officiële orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk, vanaf 1947 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland genoemd. De Wekker en Het Wekkertje zijn als eigen bron in Digibron opgenomen en doorzoekbaar.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle nummers van Het Stichtse Wekkertje zijn in Digibron opgenomen.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met het dienstenbureau van de CGK.

Dienstenbureau van de CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Tel. 0318-582350
E-mail: lkb@cgk.nl
Website: http://www.dewekker.com