radix

Radix

Het eerste nummer van Radix, dat toen nog de ondertitel ‘gereformeerd interfacultair tijdschrift’ had, verscheen in januari 1975. Het werd uitgegeven door het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap, dat in 1967 opgericht was door vrijgemaakt-gereformeerden. Radix bood een forum voor discussie over wetenschappelijke vraagstukken vanuit christelijk, gereformeerd, perspectief. In 2009 fuseerde het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap met Sensor, voorheen Gereformeerd Sociaal Economisch Verband geheten, en het Internationaal Christelijk Studiecentrum. De nieuwe organisatie kreeg de naam ForumC. Radix bleef behouden en biedt nog steeds een forum voor vraagstukken op het gebied van geloof, wetenschap en samenleving.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle nummers uit de periode 1975-2015.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met de redactie van Radix.

Redactie Radix
Bergstraat 33
3811 NG Amersfoort
Tel. 088 464 77 70
E-mail: radix@forumc.nl
Website: http://www.forumc.nl/radix
ISSN: 0165 4322