vrijmakingsbrochures

Vrijmakingsbrochures

In 1944 vond in de Gereformeerde Kerken een scheuring plaats die bekend is geworden onder de naam Vrijmaking. De discussie die aan de Vrijmaking voorafging, werd voor een groot deel gevoerd via kerkelijke bladen en brochures. Deze collectie omvat ca. 1700 brochures die een rol gespeeld hebben binnen het debat. Daarnaast zijn ook enkele andere relevante documenten, zoals acta van generale synodes, in de collectie opgenomen. De brochures en andere documenten zijn afkomstig uit de collecties van de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Kampen, het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit.

Wat is opgenomen in Digibron?

Circa 1700 brochures uit de collecties van de Protestantse Theologische Universiteit, de Theologische Universiteit Kampen, het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit. De brochures dateren uit de periode 1936-1952.

Contact

Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen.

Bibliotheek Theologische Universiteit
Broederweg 15
8261 GS Kampen
E-mail: bibliotheek@tukampen.nl