werelddelen

Werelddelen

Werelddelen is een uitgave van stichting Woord en Daad, een christelijke hulporganisatie die in 1973 opgericht is. Hoewel het eerste nummer met de titel Werelddelen in 2006 verscheen, ging het blad toen al zijn 33e jaargang in. Voorheen heette de periodiek simpelweg Uitgave van Stichting Woord en Daad. Werelddelen verschijnt tegenwoordig vier keer per jaar.

Wat is opgenomen in Digibron?

Alle nummers van de periodiek van nummer 3 van jaargang 31 (september 2004) tot en met nummer 4 van jaargang 44 (december 2017) zijn in Digibron opgenomen. Advertenties en agenda’s zijn in de regel niet opgenomen.

Contact

Werelddelen is een uitgave van Woord en Daad. Voor vragen, bijvoorbeeld omtrent copyright, kunt u contact opnemen met deze stichting.

Postbus 560
4200 AN Gorinchem
Tel. 0183 611800
Fax. 0183 611808
E-mail: info@woordendaad.nl
Website: https://woordendaad.nl