+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd

URK

Vrijdag 5 juli was het voor de gemeente Urk een blijde dag, toen Ds. Van Leeuwen aan deze gemeente verbonden werd. Hij werd ’s middags bevestigd door Ds. Slagboom van Dordrecht-Centrum, die het woord bediende uit Exodus 25 : 22. Ds. Slagboom hield een zeer ernstige predikatie en zei, dat de Heere altijd Zijn volk bedient, inzonderheid Zijn knechten, van boven het verzoendeksel.

Het verzoendeksel is de plaats waar de Heere aan Zijn volk denkt, buiten het verzoendeksel is er geen mogelijk heid tot behoud. Ds. Slagboom was verheugd ook deze dag, dat hij zijn vriend enbroederinhet ambt bevestigen mocht in zijn oude gemeente Urk, waar hij met zoveel banden aan verbonden is. Hij wenste hem Gods zegen toe.

’s Avonds deed Ds. Van Leeuwen intredemetde woorden uit Kolossenzen 1 vers 27b en 28. Het thema van de prediking was: De verkondiging van Christus, en de volheid in Hem, ten eerste de Noodzakelijkheid, ten tweede de wijze waarop, ten derde het oogmerk daartoe.

Na de predikatie richtte de dominee eerst het woord tot de kerkeraad van Urk, namens hem en zijn vrouw en kinderen, voor de ontvangst die hem hier ten deel is gevallen. Kosten noch moeiten zijn gespaard om hem een goed tehuis te bereiden. Daarna tot de gemeente, welker herder en leraar hij nu is. Daarna tot Ds. Slagboom als bevestiger, tot Ds. Roos als konsulent, tot het kollege van Burgemeester en Wethouders, en tot de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken, tot de koster en organist, tot de afgevaardigden van Rotterdam-West, die in groten getale naar Urk gekomen waren.

Daarna sprak eerst ouderling Kramer van Urk, dat wij 17 beroepen hebben uitgebracht, en dan wordt een mens wel eens moedeloos, maar God komt op Zijn tijd en altijd verrassend, dat zien wij hier deze avond, daarom zijn wij met de gehele gemeente verblijd. Hij liet zingen Ps. 126 : 2..

Daarna kreeg Ds. Roos als konsulent het woord. Ver volgens sprak Ds. Bol als geref. predikant namens de plaatselijke kerken. Daarna sprak de burgemeester, hij was ook verheugd dat deChr. Geref. Kerk weer een eigen predikant had. Hij hoopte, dat de gemeente de predikant mocht ondersteunen net als Aaron en Hur Mozes onder steunden. Daarna sprak ouderling Bergsma van Rotter dam-West, dat ze altijdsamen in broederlijke geesthebben gewerkt Ds. Van Leeuwen bedankte alle sprekers voor hun hartelijke woorden tot hem gesproken.

Om niemand te vergeten: voorganger Van Leeuwen van Nieuwkoop als broeder van Ds. Van Leeuwen heeft het woord gevoerd. Hij kent de gemeente Urk, omdat hij hier vaak gepreekt heeft toen Urk nog bij de P. S. van het westen was. Na het dankgebed liet Ds. Van Leeuwen zingen Ps. 89: 8 en legde hij de zegen op de gemeente.

In de beide diensten was het kerkgebouw overvol.

Post

Het adres van Ds. H. van Leeuwen is thans:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.