+ Meer informatie

Veenendaal: tering naar nering zetten

Raad behandelt financiële nota

2 minuten leestijd

VEENENDAAL — Jaarlijks de tering naar de nering zetten en geen plannen maken op de lange termijn. Deze zaken overheersten bij de behandeling van de Nota inzake de gemeentelijke financiën tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond.

een bedrag van tien miljoen gulden. Door rentebijsehrijving en door grondverkopen zou er ingaande 1983 jaarlijks gedurende dertien jaar over een bedrag van twee miljoen gulden kunnen worden beschikt. CDA-fractielid. H. J. Plantinga benadrukte dat de uiterste terughoudendheid moet worden betracht bij de onvermijdelijke verhogingen van belasting en retributies.

Aanval

Wethouder van financiën, B. J. Frieling, heeft in een nota die door het overgrote deel van de raad om zijn duidelijkheid werd gewaardeerd, aangegeven dat de begroting 1981 via wijzigingen zou moeten worden aangepast. De begroting voor 1982 zal een somberder beeld geven. De financiële ruimte is danig achteruitgegaan, onder meer vanwege het feit dat de overheid tien gulden per inwoner minder beschikbaar stelt per jaar.

De heer C. G. van Hal (PvdA) beklemtoonde het belang van een „frontale aanval op de werkloosheid". Volgens hem had de periode van dertien jaar korter moeten zijn met andere woorden: eerder het geld opmaken. SGPraadslid H. C. van Dalen vond het „hard" maken van de reserves een erg goede zaak. De heer R. P. F. Bijkerk (Dialoog) merkte op dat men in een tijd van economische teruggang de moed moet hebben nieuwe taken aan te pakken. „Maatschappelijke behoeften mogen niet direct geblokkeerd worden", InVBStcrinS ^^^^^ Bijkerk. Hij ziet in de culturele * voorzieningen de hoogste prioriteit. De

Door de wethouder zijn de kostenbesparende factoren voor het komende jaar verdeeld in vijf groepen. Per groep is aangegeven uit welke middelen deze bekostigd moet worden. Het streven is de begroting sluitend te krijgen. Voor het komende jaar moet een aantal kleine en grote investeringen worden gedaan, onder meer met het oog op de werkgelegenheid. Voor cultuurvoorziening is een bedrag van zes miljoen gulden beschikbaar gesteld (onder andere voor een eenvoudig ontmoetingscentrum in het plan Duivenweide), voor sport een bedrag van tien miljoen gulden en voor de aanleg van wegen ook heer A. de Graaf (RPF) vond de verdeling in cultuur en sport zestien miljoen en voor wegen tien miljoen gulden niet juist. Nieuwe wegen komen de gehele gemeenschap ten goede, volgens hem. WD-fractievoorzitster L. de RuyterBakker, tenslotte, merkte op dat men bereid moet zijn taken af te stoten of in de krimpen. „Bijstelling blijft steeds het parool."

Aan het begin van de vergadering werd het nieuwe PvdA-raadslid P. Beaart geïnstalleerd. Hij legde de belofte af. Het nieuwe raadslid kwam in de plaats van mevr. E. A. de Jong-Klinkenberg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.