+ Meer informatie

Economische betekenis landbouw staat voorop

Landbouwschap in beleidsprogramma:

2 minuten leestijd

•EN HAAG — De economische betekenis van de land- en bouw, vooral voor de werkgelegenheid en de inkomensvorg, zal steeds van overwegende betekenis moeten zijn bij de betvorming over ruimtelijke ordening, milieu, landschapsber, welzijn van dieren e.d. Waar technische ontwikkelingen in iroduktie van landbouw en andere bedrijfstakken hebben getot onaanvaardbare neveneffecten, zal het beleid de keuze r een andere weg mogelijk moeten maken.

bare arbeidsomstandigheden een redelijke beloning kunnen behalen. Deze beleidsdoelstelling dient uitgangspunt te zijn voor het EG-landbouwbeleid zowel als voor het nationale beleid. t dagelijks bestuur van het Land;schap zegt dit in een concept-beprogramma, dat woensdag 6 mei iet oordeel van het bestuur zal worinderworpen. latregelen om de agrarische proie te ontdoen van minder aanibare neveneffecten zullen volhet concept-programma in het alen begeleid dienen te worden door lieningen die het voortbestaan van edrijven mogelijk maken. De onteling van nieuwe markten voor op epaste wijze voortgebrachte proen zou gestimuleerd kunnen worioor voorlichting aan boer en con;nt. Inspanningen van agrariërs het beheer van de groene ruimte n op enigerlei wijze (collectief of culier) beloond moeten worden.

Pachtwet
t land- en tuinbouwbeleid, vindt chap, zal blijvend moeten streven bedrijven met voldoende beismogelijkheden voor een of enkerbeidskrachten. Dit houdt onder in het tegengaan van het stichten part-timebedrijven door toetrevan buiten de landbouw en het betren van de vergroting van kleibedrijven tot levensvatbare een1. Door wijziging van de pachtwet et in andere handen overgaan van :hte grond gemakkelijker moeten en. Verdere afneming van het tareaal moet worden voorkomen, want pacht is vooral voor de financiering van blijvende betekenis.

Behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid in land- en tuinbouw zal onder . de huidige sociaal-economische omstandigheden, waarin voor de komende jaren slechts met een geringe economische groei kan worden gerekend, de hoofddoelstelling moeten zijn van het beleid voor deze bedrijfstak.

Redelijke beloning

Daarbij, aldus het concept-programma, moet de agrariër onder aanvaard

Bij structurele overproduktie zullen maatregelen nodig zijn die het aanbod effectief beïnvloeden. Over de vorm daarvan zal intensief met het bedrijfsleven overlegd moeten worden. Het mede-financieren van het beleid door de producenten is alleen aanvaardbaar, als hiermee afstemming van de produk-. tie op de vraag duurzaam wordt verbeterd.

Unieke aanbieding!

Puur kiassieic studieorgel
met veel mogelijkheden, bijzonder mooie volle kerkorgeltoon Omegan 7100 met 27-tonig pedaal Vaste prijs overal 4645.-. Nu 2 weken gebruikt, nu slechts., 2 jaar garantie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.