+ Meer informatie

Schiphol uit kritiek op toekomstvisie Rotterdam

3 minuten leestijd

SCHIPHOL — Behoudens een aantal constateringen, die de directie van de NV luchthaven Schiphol kan onderschrijven, heeft de Schipholdirectie woensdagmiddag bij monde van luchthavendirecteur Stapel, het rapport van het Nederlands Economisch Instituut „Beschouwingen over een bedrijfsluchthaven ten behoeve van de regio Rotterdam" fel bekritiseerd en gekwalificeerd als een fraai ingebonden doel-redenering. De heer Stapel deed deze uitspraken tijdens de officiële ingebruikneming van de nieuwe vrachtloods voor de op Schiphol gevestigde maatschappijen Aero Gronddienst en Avia Presto.

Afgelopen zomer is dit rapport van het Nederlands Economisch Instituut gepubliceerd. De opdracht hiertoe was gegeven door burgemeester en wethouders van de Maasstad, alsmede door het Rotterdamse bedrijfsleven.

De luchthavendirectie beaamt de conclusie uit het rapport dat thans, maar ook op middellange termijn nauwelijks een relatie tussen zee- en luchtvracht aanwezig is> Ook is de luchthavendirectie het eens met de constatering dat het vrachtvervoer langs' de weg, dat door een luchthaven wordt veroorzaakt voor het transport van personen en goederen van en naar die luchthaven, van geringe betekenis is in relatie tot het totaal aantal weggebruikers.

Directeur Stapel uitte scherpe kritiek op de argumenten die in het rapport worden gegeven voor de aanleg van een speciale vrachtluchthaven bij Rotterdam.

Zeehaven

,,Waht wanneer wordt geconcludeerd dat Rotterdam tot behoud van zijn positie als zeehaven kan worden genoopt tot de bouw van een speciale vrachtluchthaven, en nog mooier: dat in de' verre toekomst deze vrachtluchthaven zal worden gebruikt door supersone vrachtvliegtuigen, die dan hun lading overdragen aan schepen voor verdere distributie over Europa, laat ons verstand in de steek. Men zou, dacht ik, andere argumenten moeten zoeken om een luchthaven voor de Maasvlakte te bepleiten", aldus de heer Stapel, waaraan hij toevoegde: ,,Nog verder gaat ons bezwaar wanneer in een commentaar op het rapport in het lijfblad van de Rotterdamse haven wordt geconstateerd dat „Schiphol vol is"..»

Evenzeer ergeren wij ons aan de onbewezen stelling dat voor goederenverkeer een kleine luchthaven verre is te prefereren boven een grote luchthaven. De Rotterdammers schrijven dat op een kleine luchthaven tijdsvoordelen ontstaan". „Op een kleine luchthaven gaat nu eenmaal alles sneller dan op een grote". „Ik zou de vraag willen stellen: Geldt dit dan ook niet voor zeehavens?,', aldus de heer Stapel.

De luchthavendirecteur stelde hierop nadrukkelijk dat schaalgrootte in het algemeen in het voordeel werkt. Een vrachtluchthaven kan zijns inziens, niet van de grond komen, omdat deze, zelfs bij een ondersteuning van enig zakenverkeer, toch niet rendabel kan zijn. „Juist op Schiphol wordt ongeveer eenvierde van de landingsgelden opgebracht door vracht en gelukkig wordt onze infrastructuur, onze startbanen etcetera voor drievierde betaald door passagiersvliegtuigen. Het moet wel een heel bijzondere lading zijn, die Rot.terdam zijn vrachtluchthaven denkt te verwerven", zo weerlegde de luchthavendirecteur het rapport.

Het sterke herstel van het luchtvrachtvervoer van Schiphol kon volgens de heer Stapel voor een groot deel worden toegeschreven aan de geweldige groei van het vrachtvervoer van en naar het Midden-Oosten en Afrika, waar de congestie in de zeehavens het vervoer van vracht door de lucht sterk heeft doen toenemen.

Luchthavendirecteur Stapel zei te geloven dat er voor de toekomst uitgegaan mag worden van een blijvende groei van het ongeregelde vrachtvervoer. Daarnaast verwachtte hij de komende jaren ook een groei van het vrachtvervoer op de lijndiensten. Hij stelde echter duidelijk dat een voorspelling van het vrachtvervoer een moeilijke zaak is. Daarom wilde hij met het geven van prognoses niet verder gaan dan 1980. Een groei van het vrachtvervoer via Schiphol tot 375.000 pond tot 1980 lag volgens de heer Stapel binnen de mogelijkheden, hetgeen een groei van tien procent per jaar betekent.

Over de situatie na 1980 zei de luchthavendirecteur: ,,Wat is blijvend? Wat gebeurt er wanneer de congestie in de zeehavens in Afrika en het Midden-Oosten over is? Wanneer is dat te verwachten? In welke vorm gaat de vracht zich in de toekomst presenteren? Komen er meer en meer unit loads? Of containers? Verschillende van deze zaken zijn door u en mij niet of nauwelijks te beïnvloeden. Wel staat vast dat kwaliteit en prijs met de unieke draaischijf-functie van Schiphol van blijvend belang zijn", aldus de heer Stapel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.