+ Meer informatie

Regering moet onderdelen ombuigingspakket herzien

CDA en VVD willen duurtetoeslag „echte minima"

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet zal nieuwe voorstellen moeten ontwikkelen nu de Tweede kamer niet instemt met een accijnsverhoging op benzine en diesel en met de afschafflng van de zogenaamde wam-toeslagen die verbonden zijn aan de WAO en WWV-uitkeringen. Verder willen CDA en VVD dit jaar een duurtetoeslag voor de „echte minima". Minister Van der Stee (Financiën) verklaarde dat de regering zich nader zal beraden op deze drie omstreden punten.

Hiermee bezweek men na een lange dag discussiëren over het ombuigingspakket voor de druk vanuit de Kamer. Deze afloop van het debat betekent dat het kabinet de komende weken wetsontwerpen zal indienen met alternatieve maatregelen, die wel kunnen rekenen op voldoende steun. De definitieve beslissingen omtrent de aanpassingen in de collectieve sector vallen eind april bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Aarzeling
Bij ongewijzigd beleid zullen de minima dit jaar 3 procent aan koopkracht moeten inleveren. Om dit offer te beperken bepleitte de regeringsfracties een eenmalige uitkering voor gezinnen die moeten leven van één minimuminkomen. Het CDA denkt daarbij aan 250 gulden plus 100 gulden voor elk kind.

De ministers Van der Stee en Albeda (Sociale zaken) merkten op dat zij grote aarzeling hebben ten aanzien van dit voorstel. Uitvoering ervan vereist een ruime voorbereidingstijd en kan niet eerder dan aan het einde van het jaar via de gemeentelijke sociale diensten plaatsvinden. Het kabinet zal niettemin de mogelijkheden nader onderzoeken. Met deze maatregel is rond de 100 miljoen gulden gemoeid.

Het tweede punt betreft de WAM-toeslagen. Deze zijn vastgelegd in de wet aanpassingsmechanismen (WAM) en gelden voor mensen die reeds voor 1 januari 1980 eenb uitkering ontvingen. De regering wilde het verschil tussen oude en nieuwe uitkeringstrekkers opheffen, maar de Kamer stelde zich op het standpunt dat velen daardoor te zwaar getroffen worden. Het kabinet is nu bereid de afschaffing van de toeslagen dit jaar achterwege te laten, waarmee een voorgestelde besparing van 170 miljoen teniet wordt gedaan.

Tenslotte is de Kamer unaniem tegen de aangekondigde accijnsverhogingen op benzine en dieselolie met respectievelijk 6 en 5 cent per liter. Dit betekent nog eens een gat van 250 miljoen. Men is verdeeld over de precieze aard van vervangende maatregelen. De voorkeur van de VVD gaat uit naar een verhoging van het lage BTW-tarief (dat van toepasing is op noodzakelijke levensbehoeften) van 4 naar 5 procent.

Zie verder pag. 5: Extra bezuinigingen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.