+ Meer informatie

Lubbers gaat in goed overleg met Tweede Kamer zijn eigen gang

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Premier Lubbers en minister Van den Broek van buitenlandse zaken blijven met elkaar van mening verschillen over de vraag of, en zo ja hoe, de bevoegdheden van de minister-president in een veranderend Europa moeten worden aangepast.

Lubbers geeft de voorkeur aan een onopvallende wijze van profileren zonder officiële wijziging van het in de grondwet verankerde pakket van taken en bevoegdheden. Daarmee geeft hij impliciet aan dat het Europese proces van hem meer armslag eist dan hij heeft.

„Ik heb niet direct behoefte aan een wijziging van de Grondwet. Ik wil geen aanwijzingsbevoegdheid. Ik verlang geen uitbreiding van de mankracht op Algemene Zaken. Het is niet mijn streven om het Europese beleid over te hevelen van Buitenlandse Zaken naar Algemene Zaken. Ik wil wel praktische afspraken maken en een antwoord formuleren op de situatie van Nederland in de gewijzigde Europese verhoudingen", zo zei premier Lubbers gisteren tijdens een door D66-leider Van Mierio aangevraagd debat over de omgangsvormen tussen de beide bewindslieden.

De premier kreeg gisteren steun voor zijn benadering van het GPVkamerlid Schutte: „De Nederlandse premier de status van kanselier geven heeft geen zin. Hij moet dat gezag gewoon zelf kunnen opbouwen. Persoonlijke kwaliteiten spelen daarbij een grote rol".

Niet zeker

Van den Broek daarentegen is er helemaal niet zeker van dat de minister-president een uitbreiding van zijn bevoegdheden, officieel of officieus, nodig heeft. „Wij hebben acht jaar collegiale samenwerking achter de rug. Meer dan twintig Europese topconferenties hebben we samen gedaan. En ik ben nooit thuisgekomen met het gevoel dat mijn minister-president daar niet serieus werd genomen", aldus de minister van buitenlandse zaken.

Bovendien verschillen de beide bewindslieden van mening over de behoefte aan een wijziging van de grondwet als uit het rapport van de commissie-Deetman naar voren zou komen dat de positie van de premier in de internationale politiek om aanpassing van zijn taken en bevoegdheden vraagt. Het is voor Van den Broek maar zeer de vraag of dat kan zonder wijziging van de grondwet. „Dit is een van de punten waarover ik met de premier van mening verschil", zo zei Van den Broek gisteren in de richting van de om duidelijkheid vragende Van Mierio. „Want ik weet niet of dat wel kan", zo voegde hij er nog aan toe. ning komt steeds dichterbij", aldus SGP-fractievoorzitter Van der Vlies.

Toch heeft premier Lubbers heel duidelijk gemaakt dat hij er niet op uit is zich te verheffen boven de opvattingen van de ministerraad. Integendeel, aan de hand van een aantal voorbeelden heeft de ministerpresident aangetoond dat besluiten van de ministerraad zo goed mogelijk interdepartementaal worden voorbereid en achtervolgd. „De voorzitter van de ministerraad mag het werk van de ministers niet in de weg staan. Hij mag niet tè enthousiast zijn. Hij mag niet overschaduwen. Maar hij heeft wel de taak het kabinetsbeleid in samenhang te presenteren, ook over de grenzen", aldus Lubbers.

Niet zonder meer

Minister Van den Broek heeft op zijn beurt duidelijk laten merken dat hij niet zonder meer elke door de Kamer gewenste verandering van de machtspositie van de ministerpresident zal accepteren. Hij richtte zich gisteren in het bijzonder tot kamervoorzitter Deetman, die tevens voorzitter is van de bijzondere commissie die onderzoekt of staatkundige aanpassingen in ons bestel nodig zijn. „Van mijn kant zou ik het bijzonder op prijs stellen als de commissie-Deetman ook bewindslieden zou vragen naar hun visie", zo tipte hij Deetman. Deze hield de boot af. „De bewindslieden zullen uiteraard de gelegenheid krijgen op het rapport te reageren", zo reageerde de kamervoorzitter.

Daarop sprak Van den Broek de waarschuwing uit dat hij zich als minister „zal moeten beraden" als blijkt dat Buitenlandse Zaken „zijn coördinerende rol niet langer goed kan vervullen". Maar een geladen begrip als het „onaanvaardbaar" uit de gelekte briefwisseling kwam gisteren niet over zijn lippen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.