+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

OORLOG EN VREDE EVOLUTIE KERK EN REVOLUTIE

Zo luiden de titels van drie gespreksfolders geschreven door respectievelijk Ds. L. A. Klootwijk, Ir. J. v. d. Graaf en Drs. J. H. v. d. Bank.

De folder „Oorlog en Vrede” (nr. 13) gaat in op het brandende probleem van de huidige bewapeningswedloop. Nr. 14 „Evolutie” is orienterend en geeft in kort bestek veel. De derde folder „Kerk en Revolutie” (nr. 15) behandelt de vragen, die heden ten dage aan de orde komen in verband met allerlei revolutionaire bewegingen.

Achter elke folder is een aantal discussie-vragen opge-nomen, alsmede een korte literatuurlijst ter nadere informatie.

De prijs is 50 ct. per stuk (bij aantallen korting). Te bestellen per giro op postrekening 980.980 t.n.v. Inwendige Zending, J. v. Oldenbameveltlaan 10, Amersfoort, met vermelding van aantal en nummer.


Waarom nog kerkewerk?
door Drs. B. J. Wiegeraad


In deze brochure zijn op eenvoudige wijze weergegeven de hoofdlijnen van het boek van Prof. Dr. H. Jonker, getiteld „Leve de kerk”, waarin deze hoogleraar het opneemt voor het kerkewerk van predikanten, ouderlingen en diakenen. Aan het eind van elk hoofdstuk is een aantal gespreksvragen toegevoegd.

Op biz. 18 wordt de catechese een taak van de ouders genoemd. Waar blijft dan het ambtelijke gezag?

Op biz. 28 vinden we een samenvattend antwoord op de vraag „waarom nog kerkewerk?”.

Het is een leerzame brochure, die f 2, — kost.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.