+ Meer informatie

Flipland zoekt het hogerop

Hele gemeenteraad nu in beroep

2 minuten leestijd

ST. PHILIPSLAND — De fractie Algemeen Belang en de ProtestantS'Christelijke fractie in de gemeenteraad van St. Philipsland hebben de Kroon gevraagd geen gevolg te geven aan het SGP-verzoek om een besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland met onmiddellijke ingang te schorsen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland toonden zich onlangs niet bereid om een twee jaar geleden aangenomen bestemmingsplan dat voorzag in de bouw van vierhonderd zomerwoningen in St. Philipsland in te trekken. Dat plan was twee jaar geleden door de gemeenteraad van St. Philipsland aanvaard. De SGP bezat toen nog geen meerderheid in de raad. Dat is nu wel het geval en de SGP die bang is dat met de bouw van de vakantiewoningen het besloten karakter van St. Philipsland wordt aangetast, wil de klok nu terugdraaien en het bestemmingsplan intrekken.

SGP

Gedeputeerde Staten van Zeeland voelden niets voor dit ja en nee spelletje en weigerden het bestemmingsplan in te trekken. De vier leden tellende SGP-fractie in de Philipslandse raad gaf het echter niet op. In de gemeenteraadsvergadering van 10 januari jl. besloot de SGP-fractie zich alsnog tot de Kroon te wenden om beroep aan te tekenen tegen de weigering van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

De drie andere raadsleden van St. Philipsland hebben zich nu tot de Kroon gewend met het verzoek de zomerwoningen gewoon te laten bouwen.

Reactie

Wethouder A. A. Rijstenbil (PAB) gaf ons de volgende toelichting op het indienen van het bezwaarschrift bij de Kroon. Een meerderheid van de Fliplandse raad besloot in augustus vorig jaar. om het bestemmingsplan zomerhuizenterrein „De Krabbenkreek" (bouw van 400 zomerwoningen, enkele tennisbanen en een zwembad) in te trekken. Alleen de vier man tellende SGP-fractie stemde voor. Dit besluit is niet ter inzage gelegd op het gemeentehuis, zodat er geen bezwaren ingediend konden worden. Volgens Rijstenbil was men wettelijk verplicht om het besluit wel ter inzage te leggen. Omdat dit niet is gebeurd hebben de fracties van de Partij voor Algemeen Belang en de Protestants Christelijke Groepering (PCG) nu besloten om in beroep te gaan bij de Kroon.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.