+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Annemarie Schimmel, HET ISLAMITISCHE JAAR. Kalender en feesten.

Uitg. Ten Have Kampen 2003, 176 blz. € 15,90, en

H.J. Tafefeen e.a., MOSLIMS, OMHEEN GAAN? MEE OMGAAN!

Buijten & Schipperheijn 2002, 64 blz. € 8,50.

Met de toename van het aantal islamieten in ons land (in 2002 al 800.000!) en hun cultuur neemt ook de behoefte toe om iets te weten van hun geestelijke wortels. Hoe zou men immers contact kunnen zoeken met de ‘vreemdeling die in onze Steden is’, zonder daar enige basiskennis van te hebben? Daarom verschijnen er telkens boeken die deze kennis willen bijbrengen. Een voorbeeld daarvan is het eerste hier aangekondigde boek, geschreven door een islamologe uit Duitsland. Zij gaat niet slechts in op de meest bekende gebruiken zoals de ramadan (dat ook), maar ook op de hele opzet van de islamitische kalender, de betekenis van de afzonder-lijke maanden en dagen van de week.

U bent er dan vervolgens nog niet; want u wilt ook graag geholpen worden met de vraag hoe u vanuit het christelijk geloof in de ontmoeting met de islamitische naaste met hem/haar kunt spreken. Die bijbelse bezinning vindt u in het tweede boekje, dat uitgegeven is onder verantwoordelijkheid van de bekende stichting ‘Evangelie en moslims’. Bijbels-principiële doorlichting van de geschiedenis, de ‘is-lamitische Jezus’, het Godsbeeld, de plaats van de wet enz.

J.M. Vermeiden, HET UITNEMENDSTE BEVEL. Uit het leven van ds. J. Schinkelshoek.

Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2002, 276 blz. € 22,75.

Het achtste deel uit de serie levensverhalen van predikanten van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ds. Schinkelshoek (overleden op 65-jarige leeftijd) diende deze gemeenten als predikant 8 jaar (Kampen, Stavenisse). Maar daar-voor was hij al een aantal jaren ‘werkzaam’ in het voorgaan in diensten. Dat is iets dat men overigens met verbazing (hoewel men het wel weet) leest: een afwijzing rond de toelating tot het predikambt, maar dan daarna (op grond van het ‘er werk-zaamheden mee gekregen hebben’) toch voorgaan in allerlei vrije groepen en gemeenten. Dat doet nogal subjectivistisch aan. En ik zou er voorzichtig mee zijn om daar de titel van het boek bij te gebruiken (blz. 65). Dat betreft niet alleen ds. Schinkelshoek, maar ook anderen die in het boek de revue passeren. De auteur is breed in de weergave van allerlei gebeurtenissen. Het kan (en mag ook) iets soberder. Overigens: een voorname uitgave!

Lois Rock, MIJN BIJBELVERHALENBOEKJE. Uitg. Kok Kampen 2003, 160 blz. € 9,95.

In een heel aantrekkelijk uiterlijk en voor een heel schappelijke prijs treft u hier een uitgave, waarin een aantal centrale geschiedenissen uit het OT en NT voor kleine kinderen worden verteld. Dat gebeurt met zinnen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de bijbeltekst, in tegenstelling tot veel kinderbijbels, waar vaak meer verhalenderwijs wordt verteld. Dat is echt een pré. Bijna op elke bladzijde staan schitterende tekeningen. Een mooi cadeau.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.