+ Meer informatie

„Vereniging van diakoniën’” bestaat 50 JAAR

4 minuten leestijd

Zoals U allen bekend is uit toegezonden stukken, bestaat de vereniging van diaconieën in oktober 1963 vijftig jaar. Dit feit is belangrijk genoeg hier gememoreerd te worden!

Vanzelfsprekend gaan we hier nu niet een historisch overzicht schrijven. Er zijn andere plaatsen om dat te doen. We noemen slechts het op stapel staande jubileumboek en het speciale jubileumnummer van „Ons Kindertehuis” dat in september zal verschijnen en ten slotte de jubileumbijeenkomst die D.V. op 23 oktober te Utrecht zal worden gehouden in gebouw Tivoli.

Hier willen we slechts voor elk der hierboven genoemde „activiteiten” even uw aandacht en medewerking vragen, omdat we via dit blad bijna alle ambtsdragers onzer kerk bereiken. En onder hen zijn het wel speciaal de diakenen, die wij tot medewerking willen opwekken. Het is immers „de vereniging van diaconieën” die jubileert? Slechts acht (meest heel kleine kerken) doen op geen enkele wijze mee aan dit werk der kinderbescherming. Weliswaar is acht nog te veel, maar laten we daarover nù niet klagen) 50 jaar geleden begonnen twee diaconieën (die van Den Haag en Dordrecht) dit werk aan te pakken, en zo bezien hebben we alle reden om dankbaar te zijn voor de medewerking die er is gegroeid. Maar nu moet ook bij het komende jubileum blijken dat dit werk door (bijna) alle diaconieën gedragen wordt. Daarom broeders vragen we uw medewerking bij:

a. het verspreiden van het jubileumboek. Hieraan is veel werk besteed, maar nu moet het ook verkocht worden! Zodra het gereed is, (midden oktober hopen we), zal aan elk der diaconieën een proefnummer worden toegezonden. De prijs zal de f 5,— niet te boven gaan „is ons plan”. De bedoeling kan niet zijn hier „winst uit te halen”. Jubileumboeken zijn geen winstobjecten; als het de kostprijs maar opbrengt. De oplaag zal daarom ook niet groot zijn. We houden deze bewust aan de lage kant. Voor elke plaatselijke kerk 15 stuks; meer zeker niet. Enkele tientallen zijn nu al besteld! Ons verzoek aan uw diaconie is: Bestel er vijftien voor uw rekening dan bent u op tijd en wij hebben als bestuur enig houwvast. Er zijn in elke kerk zeker 15 personen te vinden die dit boek graag kopen. Bespreek dit dus op uw diaconievergadering en schrijf even een briefkaart naar Predikheerenkerkhof 9 te Utrecht.

b. Het jubileum-nummer van „Ons Kindertehuis”. Ook hiervoor even Uw aandacht. Het zal 4 x zo groot zijn als normaal, en een gekleurde omslag, en 12 personen zullen hieraan medewerken.

De normale oplaag is ± 18000 stuks. We zullen er voor ditmaal 20.00 laten drukken. Mocht er dus een diaconie zijn die extra nummers hebben wil, b.v. ter verspreiding in eigen gemeente bij die adressen waarvan bekend is dat zij normaal „Ons Kindertehuis” niet ontvangen, dan kunt u dit nu al opgeven bij broeder C. A. Walhof, Melis Stokestraat 17, Utrecht (Deze uitgave is kosteloos). Ten slotte: Onze jubileumbijeenkomst in Tivoli te Utrecht. Dit belooft een feest te worden. Er wordt onzerzijds alles aangedaan om dit goed op te zetten. Onder andere veel samenzang, en korte toespraken! De „feestrede” zal gehouden worden door Dr. W. H. Veleman te Leiden en er zal tevens gelegenheid zijn deel te nemen aan de officiële receptie. Het programma ontvangt u begin oktober. Maar dat is te laat om daarna nog propaganda te gaan maken in Uw eigen kring. Dit moet nu al gebeuren n.l. door met uw plaatselijke correspondent te spreken over de wijze waarop dat ’t beste kan gebeuren.

Tivoli kan ± 2000 mensen bergen en Tivoli moet vol worden, maar dan moet U er aan meewerken. Wij verwachten dan ook de diaconieën om dit plaatselijk te organiseren (met inschakeling van Uw correspondent).

Doe wat Uw plicht is en doe het zo goed mogelijk!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.