+ Meer informatie

Belemmeringen op .Vederlandse wegen

3 minuten leestijd

keer moet hier tijidens de ochtend- en avondspitsurem ernstig rekening houden met filevorming en vertraging op de aanvoerwegen naar het verkeersplein Gorinchem, dat vlak ten noorden van de brug over de Merwede l-'gt.

B. Voorts zijn er op deze rijksweg bij de brug over de Bergse Maas te Keizersveer voor zware voertuigen beperkende verkeersmaatregelen ingesteld. De brug is gesloten voor voertuigen met een asdruk van meer dan 13 ton. De bestuurders van dergelijke voertuigen wordt aangeraden routes te kiezen via de Moerdijkbrug of 's Hertogenbosch. Verder wordt er naast de bestaande maximum snelheid van 70 km per uur voor alle catagorie├źn, een snelbeidsbeperk'ng van 50 km per uur, waaronder een rechthoekig onderbord met rode rand is aangebracht met daarop een silhouet van eert vrachtauto. Voor zover tiekend wordt deze combinatie van borden in Nederland voor het eerst gebruikt. De politie zal op naleving van bovenstaande maatregelen streng toezicht houden LEIDEN - ALPHEN AAN DE RI.TN BODEGRAVEN

Wegens werkzaamheden zullen op deze rijksweg van maandag 07.00 uur tot vrijdag 16.00 uur stremmingen kunnen ontstaan, aangezien op een aantal plaatsen afzettingen van een gedeelte van de rijstrook zullen plaatsvinden. Het verkeer wordt ter plaatse van de afgezette rijstrooilcgedeelten door middel van verkeerslichten geregeld, ook 's nachts, pr is een aftellende snelheid tot 50 km per uur, een inhaalverbod en een stopverbod. Deze maatregelen gelden tot 31 mei 1974. KLAVERBLAD OUDENRIJN

In verband met vernieuvsritngswerkzaamheden aan het centraal viaduct van het klaverblad Oudenrijn moet het verkeer uit beide richtingen op het wegvak Vianen - Amsterdam rekening houden met een snelhe'dsbeperking van 70 km per uur, alsmede een inhaalverbod voor vrachtauto's ter hoogte van dit klaverblad. Hierdoor zal vooral tijdens de spitsuren filevorming en vertraging ontstaan. Het verkeer in de richting 's Hertogenbosch krijgt een rijstrook op de hoofdrijbaan en een rijstrook op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer door middel van een doorsteek 'rt de middenberm. Deze laatste rijstrook is voor vrachtwagens verboden. Het verkeer in de richting Amsterdam behOiUdt twee rijstroken op de rijbaan waarvan de linker rijstrook niet bereden mag worden door vrachtverkeer. Op de oostelijke rangeerbaan zal het verkeer ter plaatse van de weefvakken met verkeerslichten worden geregeld. Deze maatregelen gelden tot ongeveer 16 november 1973. Door de politie wordt extra controle gehouden op de ingestelde snelheidsbeperkingen en 'nhaalverboden. RIJKSWEG UTRECHT HEM EDE - ARN

Iji verband met reconstructiewerkzaamheden aan de zuidelijke rijbaan in de gemeente Ede wordt het verkeer afgewikkeld over vier versmalde rijstroken. Het verkeer in de richting Utrecht krijgt twee rijstroken op de noordelijke rijbaan, dat in de richting Arnhem krijgt een rijstrook op de noordelijke en een rijstrook op de zuidelijke rijbaan. Voor de linker rijstrook in beide richtingen geldt een maximum breedte van 2 meter. Er is een inhaalverbod voor vrachtauto's en een maximum snelheid van 70 km per uur. RIJKSWEG ARNHEM - GRENSOVERGANG BERGH

Wegens reconstructie-werkzaamheden aan de noordelijke rijbaan in de gemeenten Didam en Zevenaar wordt deze rijbaan over een lengte van ongeveer 2 kilometer afgesloten voor het verkeer. Het verkeer in de richting Arnhem wordt door middel van een doorsteek in de middenberm naar de andere rijbaan geleid en krijgt daar een rijstrook ter beschikking, evenals het verkeer in de richting grens op dit wegvak.

De weggebruiker die gebruik maald van de toerit Didam in de richting Arnhem d'ent bijzondere voorzichtigheid te betrachten bij het invoegen in het verkeer op de hoofdrijtoaan. Er is een snelheidbeperking tot 70 kilometer per uur en een algemeen inhaalverbod. Deze werkzaamheden gaan duren tot ongeveer 21 september.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.